Print pagina

Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil.

Onze missie:
Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Onze visie:
Als er belemmeringen zijn voor een kind om het beste uit zichzelf te halen, dan proberen we deze weg te nemen of leren we ze daarmee om te gaan. Dat doen we bij voorkeur met en binnen de eigen omgeving van het kind of de jongere, we versterken het netwerk om het kind. Als dat niet (meer) mogelijk is dan bieden we een stabiel en veilig alternatief.
We rusten met onze hulpverlening kinderen, jongeren en ouders zodanig toe dat kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij (we empoweren gezinnen). Daarmee bieden we toekomstperspectief aan kinderen, jongeren en gezinnen in Groningen die verstoringen of beperkingen ervaren bij het opgroeien en opvoeden, en dan vooral bij ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen.
We ontwikkelen en beheren daarvoor voorzieningen die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte aan jeugd- en psychiatrische zorg en behandelingen die aantoonbaar effectief zijn.
We nemen verantwoordelijkheid voor de cliënt in een maatschappelijke context, door verbindingen te leggen met andere partners met als doel meer samenhang en continuïteit.

Elker. Jeugd- en opvoedhulp

Onze waarden:
Bezieling
Vakmanschap
Echtheid