Hulpaanbod

Omgangscentrum

0 - 18 jr

Op locatie

Na een scheiding verandert er veel in het gezin. Zeker als de scheiding ingewikkeld was en één van de ouders de kinderen een tijdlang niet heeft gezien. Hoe pak je als ouder de draad dan weer op? En hoe laat je het kind weer aan jou wennen? Het Omgangscentrum zorgt ervoor dat ouders de relatie met de kinderen kunnen verbeteren en versterken.

Wat is het Omgangscentrum?

Iedere ouder heeft recht op omgang met zijn/haar kind. Toch kan het gebeuren dat de ouder door de scheiding de kinderen een tijdlang niet heeft gezien. Wanneer er weer ruimte ontstaat voor omgang met de kinderen, is het lastig om de draad op te pakken. Ook voor de kinderen en de ex-partner kan de nieuwe situatie lastig zijn. Het Omgangscentrum biedt dan hulp en begeleiding. Met gesprekken, adviezen en begeleiding bij de eerste ontmoetingen met de kinderen.

Veel voorkomende problemen

  • Ouders hebben hun kinderen een tijdlang niet gezien
  • Ouders die in een scheidingssituatie zitten

Werkwijze

  1. We beginnen met individuele gesprekken. Eerst met de ouders afzonderlijk. Daarna vindt er een gezamenlijk gesprek plaats. Hierin maken de ouders afspraken over de omgang.

  2. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen wonen, krijgen een rondleiding op het Omgangscentrum. De ‘uitwonende ouder' maakt in deze fase kennis met de omgangsbegeleider.

  3. Er vinden vijf tot tien begeleidingsbezoeken plaats. De kinderen komen op bezoek in het Omgangscentrum. Deze bezoeken duren vaak een uur. We hebben hiervoor een speciale kamer ingericht. Een huiselijke plek waarin de ouder bijvoorbeeld een spelletje kan doen met de kinderen. Na afloop bespreekt de ouder met de begeleider wat goed ging, maar ook wat hij/zij moeilijk vond.

Aanmelden

Ouders kunnen zichzelf en de kinderen rechtstreeks zonder verwijzing aanmelden bij Elker. In dit geval betalen ze € 150,- euro per bezoek. Ouders kunnen ook op naam van de kinderen een verwijzing vragen via de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociale wijkteam. Bij een verwijzing zijn er geen kosten voor hen. Dit geldt ook wanneer ze een beschikking van de rechtbank hebben.

Ga naar het volledige aanbod