Aanmelden jeugdzorg

Hoe snel wordt er gestart met de hulp?

Wij kunnen doorgaans snel starten met de gevraagde hulp. Hoe eerder een behandeling start, hoe beter. Wij nemen altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de toewijzing van de gemeente contact met de cliënt op. Het vervolgtraject start dan het liefste zo snel mogelijk daarna, we streven ernaar binnen 6 weken na het eerste contact. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de gewenste behandeling. Bij crisis en situaties waarin de veiligheid van kinderen en jongeren in het geding is wordt altijd binnen 24 uur, of wanneer dit nodig is, direct zorg geleverd.