Aanmelden jeugdzorg

Wat kost de hulp van Elker?

Alle jeugdhulp voor jeugdigen jonger dan 18 jaar wordt betaald door de gemeente. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Voor jeugdigen ouder dan 18 jaar wordt de zorg betaald door:

  • de WMO wanneer er sprake is van Beschermd Wonen. De ouder betaalt hiervoor een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Op de website van het CAK (www.cak-bz.nl) kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage? Bel gratis met 0800-0087 (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur). U kunt ook een mail sturen naar info@cak-bz.nl.
  • de WMO wanneer er sprake is van WMO begeleiding. De bijdrage is een bedrag per uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen. Op de website van het CAK (www.cak-bz.nl) kunt u uw gegevens invullen en direct zien hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. Heeft u een vraag over uw eigen bijdrage? Bel gratis met 0800-0087 (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur). U kunt ook een mail sturen naar info@cak-bz.nl.

Heeft u andere vragen over de kosten van de hulp? Bel gerust met het Team Aanmelding en Advies van Elker. Tel 050 – 5239494.

Ook bereikbaar via e-mail: aanmelding@elker.nl