Cliënt aanmelden

Aanmelden Servicepunt JeugdzorgPlus

Wilt u nu contact met een medewerker van het Servicepunt? Bel 050 851 46 06 (tot 12.30 uur, daarna per e-mail bereikbaar) of mail servicepunt@elker.nl. Wilt u direct een jongere aanmelden? Gebruik dan onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier JeugdzorgPlus

Wij verzoeken u als verwijzer dit aanmeldformulier in te vullen. Het gaat om de gegevens van uzelf en van de cliënt(e). We vragen veel informatie, om optimaal te kunnen starten. Om deze reden kan een aanmelding pas in behandeling genomen worden als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. Elke donderdagochtend is er Servicepunt overleg waarin cliënten worden besproken.

Om de casus donderdags te kunnen bespreken, moet de aanmelding vóór dinsdag 17.00 uur binnen zijn.

Download hier de toestemmingsverklaring. 

Gegevens verwijzerGegevens jongere
Graag zo concreet mogelijk omschrijven

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens onderwijsinstelling

Gegevens huisarts

Diagnose

Bijlagen

Voor een goede screening van de aanmelding vragen we onderstaande relevante informatie als bijlage te uploaden en mee te sturen. Bij aanmelding vanuit een gemeente vragen wij het invulformulier RIGG mee te sturen.