Portalis VSO Groningen

Oudercontact

Contact met ouders/ (gezins)voogd vinden wij belangrijk. Tijdens de intake wordt er een globaal beeld van Portalis geschetst. Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar een oudermiddag. Tijdens deze middagen kunnen ouders/verzorgers in gesprek met de mentordocent of een andere medewerker van Portalis.

Nadat de leerling gestart is, vinden wij het van belang om samen met ouders/verzorgers het onderwijstraject te monitoren.

Ouders zijn daarnaast van harte welkom om een zitten van de MR bij te wonen. Het aanmelden kan bij Josefien Durkstra, voorzitter MR.