Pleegzorgvormen

Weekend- en vakantiepleegzorg

Voor wie?

Weekend- en vakantiepleegzorg is bestemd voor het kind/de jongere tussen 0 - 18 jaar.

Aanleiding

  •  (opvoedings-)problemen in het gezin;

  • ontwikkelingsproblemen bij het kind/de jongere.

Doel van de Weekend- en vakantiepleezorg

Tijdelijke ontlasting van de ouders van de verzorging en opvoeding van hun kind, verzorging en begeleiding van het kind/de jongere in het pleeggezin. Het uiteindelijke doel is dat het kind/de jongere na een bepaalde periode weer volledig onder de zorg van de ouder(s) kan vallen.

Achterliggende gedachte

Sommige kinderen hebben het thuis niet gemakkelijk. Voor hen is het heerlijk om regelmatig een weekend of vakantie in een ander gezin te kunnen zijn. Ook de ouders kunnen dan vaak even op adem en krachten komen. Denk hierbij aan ouders met één of meerdere kinderen met ADHD, een contactstoornis of een gedragsstoornis. Elker zorgt er voor dat het kind/de jongere in een passend weekendpleeggezin kan worden opgenomen. Door vroegtijdig de ouders van het kind/de jongere een weekendpleeggezin aan te bieden, kan vaak een uithuisplaatsing voorkomen worden.

Aanpak

Opvang en verzorging van het kind/de jongere gedurende een afgesproken weekend bij het pleeggezin. Er wordt altijd gestreefd naar een goede afstemming en samenwerking tussen pleegouders en biologische ouders, zodat de opvoeding van het kind/de jongere in een doorgaande lijn kan verlopen.

Duur

24-uurs verblijf van het kind/de jongere in het pleeggezin gedurende één of twee weekenden in de maand. Een deel van de schoolvakanties kan in het pleeggezin doorgebracht worden. Het verblijf zal afgebouwd worden wanneer de ouder(s)/het gezin stevig genoeg is om de opvoeding weer volledig over te nemen.