Over Elker

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon jeugdhulp

Klachten

Wij doen natuurlijk alles om de best mogelijke hulp te bieden.Toch kan het zijn, dat je niet tevreden bent over hoe de dingen gaan. Als dat zo is, geef het dan aan.

Praat erover
Meestal werkt het het beste om eerst te praten met de hulpverlener of de leidinggevende en er niet langer mee te blijven rondlopen. Werkt het praten niet of helpt het naar jouw gevoel niet genoeg, dan kun je een klacht indienen.

Een klacht indienen
Wanneer je een klacht hebt, kun je een brief schrijven naar de klachtencommissie. De klachtencommissie is een commissie die onpartijdig is en uitzoekt wat er is gebeurd. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie, waarin zij luistert naar jouw verhaal. Ook luistert de commissie naar het verhaal van de medewerker tegen wie je een klacht hebt ingediend en eventuele anderen die erbij betrokken zijn. De commissie bespreekt de klacht en geeft binnen zes weken een advies aan de directie. Van dat advies krijg je een kopie. De directie bekijkt wat er aan te doen valt en geeft jou en de medewerker van Elker binnen vier weken antwoord. De volledige regeling kun je via onderstaande contact gegevens aanvragen.

Klachtenprocedure

Hierbij vind je de klachtenprocedure, het klachtenformulier jongere en het klachtformulier ouder/verzorger.

Klachtenreglement

Hier vind je het klachtenreglement voor de Jeugdwet en de WMO.

Contact Klachtencommissie

Klachtencommissie Elker
t.a.v. secretaris
Postbus 274
9700 AG Groningen
Tel 050 851 43 97
Email: klachtencommissie@elker.nl

Vertrouwenspersoon voor (pleeg)ouders en jongeren

Een steuntje in de rug
Wil je hulp of advies omdat je een klacht of probleem hebt waar je niet uitkomt? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon jeugdhulp. De vertrouwenspersoon jeugdhulp kan je bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van de brief of het vertellen van jouw klacht aan de klachtencommissie.

Voor (pleeg)ouders/verzorgers

Wij werken samen met Zorgbelang Groningen. Klik hier voor meer informatie over Zorgbelang Groningen. 

Voor jongeren: Stel ons je vraag, meld ons je klacht! Wij zijn er voor jou!

Bel, whatsapp of mail naar:

 De vertrouwenspersonen jeugdhulp komen ook regelmatig langs op de groep! Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-groningen.nl

Ongewenste intimiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich veilig voelen. Daarom willen wij voorkomen dat er zich ongewenste intimiteiten voordoen. Wanneer medewerkers toch hiervan signalen opvangen of iets vermoeden, moeten zij dit melden aan de directie. Dit heet ook wel meldingsplicht.

Als je zelf te maken krijgt met ongewenste intimiteiten, aarzel dan niet om stappen te ondernemen en praat erover met iemand. Jouw bescherming en veiligheid staan namelijk altijd voorop. Bovendien kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor ondersteuning en begeleiding. De vertrouwenspersoon jeugdhulp kan je bijvoorbeeld helpen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt jouw klacht altijd serieus, ook wanneer jouw klacht tegen een medewerker gericht is. Daarnaast is het mogelijk aangifte te doen bij de politie. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon jeugdhulp jou helpen.

 

Raadpleeg ook de PrivacyApp van de overheid!