Over Elker

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij Elker kan dit voorkomen en kunnen cliënten de dupe worden van onzorgvuldig handelen of bejegening door hulpverleners.

Klachten

De mensen die werken bij Elker proberen goede hulp te bieden. Toch kan het zijn, dat er iets misgaat of dat u niet tevreden bent over hoe de dingen gaan. Als dat zo is, geef het dan aan.

Praat erover
Meestal werkt het het beste om eerst te praten met de hulpverlener of de leidinggevende en er niet langer mee te blijven rondlopen. Werkt het praten niet of helpt het niet genoeg, dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen
Wanneer u een klacht heeft, kunt u een brief schrijven naar de klachtencommissie. De klachtencommissie is een commissie die onpartijdig is en uitzoekt wat er is gebeurd. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie, waarin zij luistert naar uw verhaal. Ook luistert de commissie naar het verhaal van de medewerker tegen wie u een klacht hebt ingediend en eventuele anderen die erbij betrokken zijn. De commissie bespreekt de klacht en geeft binnen zes weken een advies aan de directie. Van dat advies krijgt u een kopie. De directie bekijkt wat er aan te doen valt en geeft u en de medewerker van Elker binnen vier weken antwoord. De volledige regeling kunt u via onderstaande contact gegevens aanvragen.

Klachtenreglement

Hier vindt u het klachtenreglement gebaseerd op de Jeugdwet.

Hier vindt u het klachtenreglement gebaseerd op de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Contact Klachtencommissie

Elker. t.a.v. mevr. J. Nijenhuis
Postbus 274
9700 AG Groningen
Tel 050 851 43 97
Email: klachtencommissie@elker.nl

Vertrouwenspersoon voor ouders en jongeren

Een steuntje in de rug
Wilt u hulp of advies omdat u een klacht of probleem hebt waar u niet uitkomt? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van de brief of het vertellen van uw klacht aan de klachtencommissie.

Voor ouders/verzorgers

Wij werken samen met het Zorgbelang Groningen. Klik hier voor meer informatie over Zorgbelang Groningen. 

Voor jongeren: Stel ons je vraag, meld ons je klacht! Wij zijn er voor jou!

Bel, whatsapp of mail naar:

Maaike
06 46374121
m.vandam@zorgbelang-groningen.nl

Natasja
06 55453962
n.hoekstra@zorgbelang-groningen.nl

Elaine
06 11252925
e.parker@zorgbelang-groningen.nl

De vertrouwenspersonen komen ook regelmatig langs op de groep! Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-groningen.nl

Ongewenste intimiteiten

Elker vindt het belangrijk dat kinderen en ouders zich veilig voelen. Daarom willen wij voorkomen dat er zich ongewenste intimiteiten voordoen. Wanneer medewerkers toch hiervan signalen opvangen of iets vermoeden, moeten zij dit melden aan de directie. Dit heet ook wel meldingsplicht.

Als u te maken krijgt met ongewenste intimiteiten, aarzel dan niet om stappen te ondernemen en praat erover met iemand. Uw bescherming en veiligheid staan namelijk altijd voorop. Bovendien kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon voor ondersteuning en begeleiding. De vertrouwenspersoon kan u bijvoorbeeld helpen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt uw klacht altijd serieus, ook wanneer uw klacht tegen een medewerker gericht is. Daarnaast is het mogelijk aangifte te doen bij de politie. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon uw helpen.

 

Raadpleeg ook de PrivacyApp van de overheid!