Print pagina

Het jaar 2016 ligt alweer even achter ons. Graag blikken we terug op 2016 aan de hand van het jaarverslag en het nieuwe magazine Perspectief.

Bij Elker – Het Poortje werken wij elke dag keihard om jonge mensen te helpen. Daarom geven we graag het woord aan de mensen voor wie we het allemaal doen en met wie we het allemaal doen: onze cliënten, collega’s en partners. Zo vertelt moeder Janneke open over de moeilijke beslissing om haar zoon bij een 24-uursgroep van Elker te plaatsen, vertelt Mario over zijn school en pleit Jeugdofficier van Justitie Anna van den Oever ervoor om verder te kijken dan een straf. Klik hier om de verhalen te lezen.

Benieuwd naar de financiële verantwoording over 2016? Klik dan hier om ons financieel jaarverslag te lezen.

Jaarverslag Beschermd Wonen 2016

Download Jaarverslag Beschermd Wonen 2016 (2).pdf

Conform de kwaliteitseisen in de Algemene Subsidie Verordening (ASV) en Nadere regels maatschappelijke ondersteuning van de centrumgemeente Groningen (Artikel 41, lid 3), leest u het jaarverslag Beschermd Wonen en Opvang van Elker Jeugd en Opvoedhulp. De financiële verantwoording is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag.

Voor nadere informatie van algemene aard, verwijzen we naar het algemene jaarverslag van Elker.