Over Elker

Coronamaatregelen Elker locaties

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. De afgelopen tijd hebben we zoveel mogelijk digitale hulp verleend waar dat mogelijk was. De 24-uurshulpverlening, crisishulp en intern onderwijs is in aangepast vorm doorgegaan. Nu er vanuit de overheid de richtlijnen iets versoepeld zijn, kan Elker ook andere hulpvormen weer op locatie (intern of extern) vervolgen. Bij alle vormen van hulpverlening die we oppakken, volgen we de RIVM-richtlijnen.

Achter de schermen is door onze afdeling Facilitair hard gewerkt aan het corona-proof maken van onze locaties. Dat betekent dat we op verschillende locaties maatregelen hebben moeten nemen om de veiligheid van onze cliënten, ouders/verzorgers, verwijzers en collega’s te waarborgen. We hopen daarbij op ieders medewerking, want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Voor alle locaties gelden de volgende afspraken:

  • Heb je gezondheidsklachten of behoor je tot een risicogroep? Blijf dan thuis. Neem contact op met je contactpersoon van Elker voor het wijzigen van de afspraak.
  • Ouders en/of begeleiders mogen niet naar binnen, tenzij het echt noodzakelijk is zoals bij een crisis of een bezoekregeling. Als ouders hun kind(eren) brengen voor bijvoorbeeld therapie, zullen ze buiten moeten wachten tijdens deze afspraak.
  • Bezoek meldt zich buiten via de telefoon bij de hulpverlener met wie ze een afspraak hebben.
  • Er zijn looproutes uitgewerkt per locatie.

Huisregels voor cliënten en overige bezoekers

Door de coronamaatregelen zijn er tijdelijk extra huisregels. Deze huisregels zijn vormgegeven in een flyer en worden vooraf opgestuurd of besproken tijdens een huisbezoek.

Download hier de flyer voor ouders en cliënten.

Download hier de flyer voor overige bezoekers.