Werelden van kinderen met autisme worden vergroot

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Werelden van kinderen met autisme worden vergroot

Geplaatst op: 17 april 2018

In september 2017 is een enthousiaste groep medewerkers (8 pedagogisch medewerkers en 2 gedragswetenschappers) van Elker begonnen aan een trainingstraject om bevoegdheid te krijgen om PRT (Pivotal Response Treatment) te kunnen gaan geven. In dit artikel uitleg over PRT en de resultaten daarvan.

Waarom wordt PRT ingezet?

Pivotal is een Engels woord dat “draaiend om het centrum” betekent. PRT richt zich op de centrale vaardigheden, zoals motivatie voor ‘contact’ en voor ‘sociaal initiatief nemen’. PRT wordt ingezet bij kinderen waarbij deze motivatie ontbreekt of slechts heel minimaal ontwikkeld is. Dit maakt dat het heel goed aansluit bij kinderen met ASS problematiek.

Het probleem bij kinderen met bijvoorbeeld ASS is dat ze niet of nauwelijks gemotiveerd zijn voor sociale interactie. Ze nemen hierdoor veel minder vaak initiatief in contact, waardoor ze minder informatie krijgen over de wereld om hen heen. Kinderen met ASS missen hierdoor veel natuurlijke leermomenten, waardoor ze minder oefening krijgen in sociale en communicatieve vaardigheden.

Kinderen zijn doorgaans zeer gemotiveerd voor sociale interactie. Door antwoord te krijgen, leren kinderen veel over hun omgeving. Het kind initieert de interactie, de volwassene reageert en zo leert het kind taal, oogcontact maken, gebaren gebruiken, imiteren, samenspel, beurtgedrag, enzovoort. Binnen deze sociale interactie krijgt het kind veel informatie, daarom noemen we dit ‘leermomenten’. Deze interactie is het fundament onder al het leren.

Hoe werkt het?

De PRT werkt met het opzetten van leermomenten voor kinderen in een speelse setting waarbij aangesloten wordt bij de interesse en vooral het plezier van het kind. Een leermoment wordt vervolgens opgezet door in dit spelmoment de aandacht te vangen die het kind nodig heeft om het spel met plezier voort te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het laten rollen van een knikker in de knikkerbaan en een obstakel hierin opwerpen. Het kind heeft jou dan nodig om dit obstakel weg te werken en de knikker door te laten rollen. In dit geval zou je ‘doelgedrag’ kunnen zijn dat het kind “rollen” zegt om aan te geven dat het wil dat de knikker door kan rollen. Zodra het kind het doelgedrag laat zien/horen zorg je dat het direct beloond wordt door het obstakel weg te nemen.

Op verschillende niveaus kun je het kind hierin ondersteunen, bijvoorbeeld door voor te zeggen en na te laten zeggen, en als dat goed gaat door te wachten tot het kind het zegt. Belangrijkste is dat het plezier op blijft leveren en dat je het ‘doelgedrag’ direct beloont met de natuurlijke beloning (het doorrollen van de knikker).

Training behaald

Eind maart 2018 heeft het grootste deel van de groep enthousiaste medewerkers het 2e level van de training gehaald. Dit door veel oefensituaties te creëren met kinderen en hier toetsbare opnames van te maken. Tot de zomer wordt nog hard gewerkt aan het behalen van het 3e level. Hierdoor kunnen de medewerkers met verschillende kinderen de PRT inzetten in verschillende spelsituaties. PRT zal dan onderdeel worden van het aanbod van de behandeling van het zeer jonge kind.

Resultaten inzet PRT

Zowel medewerkers als ouders zijn erg enthousiast over de resultaten. Kinderen breiden hun vaardigheden op verschillende gebieden uit: ze hebben een bredere woordenschat, vragen om hulp, hebben minder frustraties en leggen meer oogcontact. Daarnaast zien we dat hun wereld vergroot wordt. Het geeft bovendien veel energie om op deze manier aan het werk te gaan met het vergroten van de vaardigheden. Omdat het gedeeld plezier centraal staat zien we blije, zich ontwikkelende kinderen en vinden we het kind in onszelf óók weer terug.

Geschreven door: Relinde van der Wal (pedagogisch medewerker MKD)