Verlenging HKZ keurmerk voorgedragen voor Elker en Het Poortje

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Verlenging HKZ keurmerk voorgedragen voor Elker en Het Poortje

Geplaatst op: 25 september 2017

Onlangs zijn de auditgesprekken met auditoren van het keurmerkinstituut HKZ gevoerd voor Elker Jeugd -  en Opvoedhulp en Het Poortje Jeugdinrichtingen. Er is uitgebreid met ruim 50 medewerkers van beide organisaties over het kwaliteitssysteem gesproken.

Zowel Elker als Het Poortje beschikte al over het HKZ keurmerk. Tijdens deze audit werd er voor de eerste keer gekeken naar het gezamenlijke kwaliteitssysteem voor Elker – Het Poortje.

Conclusie van het instituut was dat er goed werk van een hoog kwalitatief niveau wordt geleverd.  Er werden slechts enkele aandachtspunten geconstateerd, een beduidend lager aantal dan het gemiddelde aantal dat tijdens een audit wordt opgemerkt.  Vanzelfsprekend pakt de organisatie deze aandachtspunten, die o.a. gericht zijn op het SMART maken van doelstellingen, op.

De medewerkers van Elker en Het Poortje zijn er trots op dat de organisaties wederom voorgedragen worden voor het HKZ keurmerk en nog wel in gezamenlijkheid. Zij blijven zich dagelijks met kennis, kunde en bevlogenheid inzetten voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen die hulp nodig hebben om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.