Pleegzorg Nederland zoekt Supergewone mensen

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Pleegzorg Nederland zoekt Supergewone mensen

Geplaatst op: 18 december 2015

Groningse wethouders bezoeken Supergewone mensen
Supergewone Mensen Gezocht is de nieuwe wervings­campagne opgezet door Pleegzorg Nederland, in samenwerking met de regionale pleegzorgaanbieders, met als doel nieuwe pleeg­ouders te werven. Met de wervingscampagne hoopt Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleeggezinnen te werven. De vraag naar pleegzorg is in de afgelopen tien jaar namelijk met zo’n 70 procent gestegen. Centraal in de nieuwe wervings­­campagne staat de website SuperGewoneMensenGezocht.nl waar volwassen pleegkinderen, pleegouders hun verhaal doen.

Forse stijging
De vraag naar pleegzorg is fors gestegen en deze vraag heeft verschillende oorzaken. Els Rienstra, bestuurs­lid en portefeuillehouder van Pleegzorg en Jeugdzorg Nederland vertelt dat een pleeggezin het meest in de buurt komt van de natuurlijke woon­situatie van een kind. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen kunnen dus beter in een pleeggezin opgroeien indien mogelijk. Wanneer een kind niet meer thuis kan wonen, wordt er binnen het netwerk van het gezin eerst gekeken of hier mogelijkheden zijn.

Succesvolle campagne

De nieuwe landelijke pleegzorgcampagne startte afgelopen september en is tot nu toe zeer succesvol verlopen. Veel mensen hebben de stap gemaakt om een informatiepakket aan te vragen of laten zich verder informeren bij een informatiebijeenkomst. Landelijk gezien zijn er inmiddels de afgelopen maanden al ruim 6.000 informatiepakketten aangevraagd. Over het hele jaar 2014 was dit aantal 9.852.

Vanuit Elker zijn er de afgelopen maanden verschillende activiteiten opgezet naast de campagneactiviteiten, om pleegzorg onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Elker pleegzorg organiseerde een foto­tentoonstelling over (pleeg-)kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) in samenwerking met het UMCG. Ook zijn er in alle Groningse gemeenten, wethouders op bezoek gegaan bij pleeggezinnen uit hun gemeente. Doel was om kennis te maken met pleegouders en met hen van gedachten te wisselen over de complexiteit van de pleegzorg.

Stichting Kinderpostzegels is hoofdsponsor van de lande­lijke campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. De nieuwe campagne loopt nog tot eind december.

• In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders.

• Leeftijden van pleegkinderen in 2014: jonger van 4 jaar: 31 procent,
                                                        4 tot 12 jaar: 36%,
                                                        ouder dan 12 jaar: 33 procent.
Vormen van pleegzorg in 2014:

  • 63 procent voltijd,18 procent deeltijd, 19 procent crisis opvang

  •