Elker dichtbij de burger

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Elker dichtbij de burger

Geplaatst op: 26 juni 2015

In veel gemeenten in de provincie Groningen zijn de afgelopen tijd sociale teams en CJG-teams opgericht, waar medewerkers van verschillende instanties met elkaar samenwerken in de wijk of de gemeente. Hoewel er in de opstartfase nog volop werk aan de winkel is en er gewerkt wordt aan het optimaliseren van het proces, zijn de eerste ervaringen positief. Medewerkers van Elker van het eerste uur vertellen enthousiast over hun ervaringen: Suzanne Thijs en Magriet Vorenkamp maken deel uit van de teams van CJG Veendam en CJG Pekela en Berry Hamstra werkt bij WIJ-Oosterpark in de stad Groningen.

 Oefenen voor de transitie Elker heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met het werken in de gemeente: in een pilot gezinscoaching, eerst in de Pekela’s en later ook in Veendam. Suzanne Thijs is als “consulent jeugd” gemandateerd door de gemeente en mag nu ook zorgtoewijzingen schrijven. 

Berry Hamstra was als opvoedkundig medewerker al verbonden aan het CJG Oosterpark: “In april 2014 zijn we met twaalf mensen uit verschillende organisaties gestart in het sociaal team van Oosterpark. Er stroomde enorm veel energie, het bruiste het kantoor uit. We kregen de ruimte om lijnen uit te zetten: er heerste een erop-af-mentaliteit.”

Veel meer zelf uitzoeken

Berry Hamstra werkte voorheen als opvoedondersteuner in de hele provincie: “Ik kreeg van Bureau Jeugdzorg een behandelplan en ging daar mee aan de slag. Nu moet ik veel meer zelf uitzoeken wat er aan de hand is in een gezin en wat nodig is. Na afloop van een hulptraject houd ik de gezinnen gemakkelijker in het oog, ook via de collega’s. In de wijk even langslopen bij een gezin waar ik eerder hulp heb verleend: de vinger aan de pols houden. In het Sociaal Team werkte ik ook buiten de jeugdhulpverlening, maar met de komst van de WIJ-teams is dat weer veranderd. Mijn hart ligt ook bij het werken binnen gezinnen. We hebben een forse caseload, ondanks dat we gezinnen met veel en zware problemen doorverwijzen naar de tweede lijn. Het werken binnen WIJ-Oosterpark bevalt me uitstekend. Met elkaar zijn we al werkend de kaders verder aan het verduidelijken en ontwikkelen.”

Iedereen is bevlogen

De samenwerkende partijen in Veendam zijn gehuisvest in het CJG. Dat heeft volgens Suzanne veel voordelen: “De lijnen zijn heel kort, je vraagt bij het koffieapparaat even hoe het met een bepaald gezin gaat, of de kinderen nog naar school gaan. Je kunt elkaar gemakkelijk tips of advies vragen en geven. Licht pedagogische hulp en preventieve opvoedondersteuning krijgen gezinnen via het CJG, bijvoorbeeld van een (school-)maatschappelijk werker of via Triple-P-opvoed-cursussen van Elker; voor gezinnen met ingewikkelde problemen komen wij in beeld. Maar we functioneren niet los van elkaar, er is zoveel kruisbestuiving. Het is heel plezierig dat we het kantoor delen met diverse collega’s, zoals de oud-BJZ-medewerkers die nu bij de GGD werken. Zij stellen net weer andere vragen en daar leer ik veel van. We vullen elkaar enorm goed aan.

Als het nodig is gaat een collega uit een andere discipline mee op huisbezoek, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening. De hulpverlener die het vaakst in het gezin komt heeft de regie. Ook al is de werkdruk hoog, het is super om met al deze mensen zo nauw samen te werken: iedereen is zo bevlogen.” Magriet: “Zo maak je goed gebruik van elkaars know-how. Er is een enorme gedrevenheid en onderlinge betrokkenheid om met elkaar dingen op de rails te zetten en elkaar te ondersteunen.”

 

Ook Berry is enthousiast over de samenwerking binnen het WIJ-team: “Bespreek je met elkaar een gezin, dan is er vaak wel iemand die het gezin kent, een schoolmaatschappelijk werker of iemand van het consultatiebureau. Je hebt meteen al veel meer informatie over zo’n gezin, waardoor je snel kunt handelen en weet wat voor hulp er nodig is. We werken volgens een brede blik: er gaat iemand op huisbezoek voor een bepaald probleem, maar die persoon kijkt ook naar andere leefgebieden: zijn er schulden, is er sprake van verslaving, hoe gaat het met de kinderen. Ik merk dat mijn collega’s nu ook veel eerder kijken naar het welzijn van kinderen in een gezin.”

De kracht van het gezin

Zowel Berry als Suzanne en Magriet melden dat crisissen beter voorkomen worden door het werken in de wijk. Magriet: “Doordat je met elkaar aan tafel zit, hoor je sneller dat er iets speelt en worden problemen eerder gesignaleerd. Een collega die in een gezin komt voor de schuldhulpverlening merkt dat er ook opvoedingsproblemen zijn en schakelt ons in.” Berry: “Van de collega van de woningbouwvereniging horen we wie er een of twee maanden huurachterstand heeft. Daar gaat een van ons dan op bezoek. We kijken wat er nodig is om de schulden af te betalen, voordat het tot een huisuitzetting komt. Zo voorkom je veel ellende. Vorig jaar hadden we veel meer dreigende huisuitzettingen. Nu haast geen enkele meer, omdat we er eerder op af gaan.” Magriet: “ Het mooie van de transitie is de andere visie op zorgverlening: we kijken veel meer wat de kracht van het gezin is, wat ze zelf al goed kunnen en wat hun netwerk kan oppakken. Samen met het gezin bepaal je waar aan gewerkt moet worden: de regie wordt gevoerd vanuit het gezin.” De WIJ-teams zijn in staat om wijkbrede problemen te signaleren en daar acties op te zetten. Berry: “In de Oosterpark zijn veel alleenstaande moeders en veel huishoudens met financiële problemen. We kunnen als WIJ-team kijken hoe we de problemen van die groepen in groter verband kunnen oplossen. Zo laten we alleenstaande moeders elkaar ontmoeten op koffie-ochtenden in het CJG, zodat ze tips kunnen uitwisselen.

Of laten we het GKB cursussen budgetbeheer geven in het CJG. We kijken veel meer vanuit de burger. ”Dit soort initiatieven zijn er ook in de CJG’s in Veendam en Pekela.

Elker achter ons

Berry: “We hebben als medewerkers in de wijk Elker achter ons staan. Maandelijks hebben we binnen Elker overleg over wat we tegenkomen. Dat uitwisselen is er prettig. ”Ook Suzanne Thijs voelt zich gesteund door Elker: “Bij iedereen is het zo dat niet het belang van de moederorganisatie

voorop staat, maar het belang van het gezin. Het is wel bijzonder overigens om twee visitekaartjes te hebben. Een van Elker en een van het CJG.”

De weg naar wijk-/gemeentegerichte teams

In Veendam en Pekela werken Suzanne Thijs en Magriet Vorenkamp van Elker in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) samen met collega’s van diverse organisaties, zoals GGD, MEE, Lentis, Maatschappelijk werk, Jongerenwerk, leerplicht-ambtenaren, coördinator “Zorg voor jeugd’ en politie. Deze partijen vormen samen het kernteam.

Suzanne werkt als consulent jeugd volledig in de CJG’s, Magriet is binnen de CJG’s medewerker opvoed-hulp en werkt deels binnen Elker, net als een derde Elker-collega, Wilma Kooi. De gemeente Groningen is een paar jaar geleden gestart met de ontwikkeling van sociale teams in de wijken, naast de al langer bestaande CJG’s (Centra voor Jeugd en Gezin). Vanaf 2015 ontwikkelt de gemeente geïntegreerde WIJ-teams, zoals WIJ-Oosterpark dat gehuisvest is in het Treslinghuis. In de WIJ-teams zijn diverse expertises aan elkaar gekoppeld vanuit organisaties als Elker, VNN (Verslavingszorg Noord Nederland), MJD, MEE Groningen, Sociale Dienst, GKB, Wmo, Promens Care, GKB, woningbouwverenigingen, GGD, Reik, Accare.