Nieuws

Elker, de nieuwe naam voor Elker - Het Poortje

1 jul 2019

Elker - Het Poortje, een grote jeugdhulp- en onderwijsaanbieder in Noord-Nederland, gaat vanaf 1 juli 2019 verder onder de nieuwe, maar tegelijkertijd vertrouwde naam Elker Jeugdhulp & onderwijs. Deze nieuwe naam past bij de ambities van Elker in de veranderende markt voor jeugdhulp en speciaal onderwijs, waarbij Elker nadrukkelijk de samenwerking zoekt met gemeenten en ketenpartners.

Perspectief van de cliënt centraal

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp.

Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant, zowel voor wonen als school. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Want volgens Elker heeft ‘elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.’

Organisatie Elker

Bij Elker werken bijna 800 medewerkers. Elker begeleidt en behandelt jaarlijks zo’n 3000 kinderen, jongeren en gezinnen met eenvoudige, maar ook complexe opgroei- en opvoedproblemen. Het doel is om kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee te laten doen in de samenleving.