De juiste match voor ieder pleegkind om break-down te voorkomen

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

De juiste match voor ieder pleegkind om break-down te voorkomen

Geplaatst op: 29 januari 2019

Elker Pleegzorg is altijd op zoek naar pleegouders. Toch krijgen we geregeld de vraag van pleegouders, ze hebben een plekje beschikbaar en weten dat er kinderen op zoek zijn naar een plekje maar krijgen geen plaatsing. Daarom stellen we een aantal vragen aan Elly die werkzaam is op de afdeling Matching die binnen Elker Pleegzorg:

Hoe zit dat? Er zijn pleegouders die ruimte hebben voor een pleegkind, maar toch krijgen ze geen plaatsing?

“We vinden het heel belangrijk dat we voor ieder pleegkind een plekje vinden wat zo goed mogelijk matcht, zodat ze daar veilig kunnen opgroeien voor korte of lange tijd. Niet elk pleegkind past bij elk pleeggezin en omgekeerd. Elker probeert de juiste match tot stand te brengen op basis van een zorgvuldige afweging. Een zorgvuldige match zorgt ervoor dat er minder snel een break-down zal zijn.”

Waar letten jullie dan op?

“Uitgangspunt is dat wat het kind nodig heeft – de zogeheten opvoedingsvraag. Een match zal dus nooit tot stand komen om bijvoorbeeld een ‘lege plek’ in een gezin op te vullen. Belangrijke punten die van invloed zijn op de match zijn onder meer opvoedstijl van de pleegouders, de gezinssamenstelling - er moet minstens 1 jaar leeftijdsverschil zitten tussen het te matchen pleegkind en andere kinderen uit het gezin, bij dezelfde leeftijd van de kinderen kan er een concurrentiestrijd ontstaan. Ook wegen  woonplaats en religie mee. En uiteraard wordt er ook gekeken naar dat wat pleegouders kunnen bieden, sommige pleegouders willen bijvoorbeeld specifiek crisispleegzorg of juist langdurig.”

Wat kan het risico zijn wanneer er geen juiste match wordt gemaakt?

“Als er niet goed gekeken wordt naar een passende plek voor een kind, dus kijken naar datgene wat het kind nodig heeft, dan is de kans op “mislukken” groter. Omdat we het er met elkaar over eens zijn dat teveel doorplaatsen schadelijk is voor kinderen, willen we dat uiteraard zoveel mogelijk vermijden.”

Hoe zit het dan met de beschikbare pleegouders die nu geen pleegkind geplaatst krijgen, zijn zij ongeschikt?

“Zeker niet. Voordat zij pleegouder werden zijn ze uitgebreid gescreend, ze hebben trainingen gevolgd en zijn geschikt bevonden. Feit is dat we het belangrijk vinden dat er een pleegkind moet zijn dat zo goed mogelijk in hun gezinssituatie past”.

Dat jullie op zoek zijn naar nieuwe pleegouders betekent dus niet altijd dat alle pleeggezinnen vol zitten?

“Nee, wel is het zo dat ons bestand van pleegouders vrij schaars is. Om de juiste match te maken in het belang van het kind is het belangrijk om een groot bestand te hebben zodat we goed kunnen kijken welke gezin het meest passend is bij de vraag van het kind. Hoe groter die keuze is, hoe gemakkelijker het is om een goed passend gezin te vinden.”

Meer weten over pleegzorg?

Op deze pagina lees je alles over informatieavonden, verschillende pleegzorgvormen en veel gestelde vragen.