Beschermd wonen: jongeren op weg naar zelfstandigheid

Algemene vragen

050-5239500

Print pagina

Beschermd wonen: jongeren op weg naar zelfstandigheid

Geplaatst op: 20 september 2017

Soms kunnen jongeren niet meer thuis wonen, maar zijn ze ook nog niet in staat om op zichtzelf te wonen. Dan biedt Beschermd Wonen van Elker uitkomst. Onder specialistische begeleiding  werkt de jongere resultaatgericht aan zijn eigen  ontwikkelperspectief. Daarbij is het doel altijd om de jongere weer los te laten zodra de hulpverlening bij Elker is afgerond en indien nodig over te dragen aan collega’s in de basiszorg. In dit artikel de laatste ontwikkelingen op het gebied van participatie, onderzoek en innovatie.

Participatie en vergroten van kansen

Vanuit het ontwikkelperspectief van de jongere is het belangrijk dat het netwerk van de jongere waar mogelijk wordt versterkt en geactiveerd, met als doel dat de jongere zich uiteindelijk zelfstandig binnen zijn eigen netwerk kan redden. Cliënten van Elker kunnen binnen hun mogelijkheden en behoeften participeren in allerlei activiteiten en projecten. Hieronder enkele voorbeelden van activiteiten:

  • Wekelijks is een Eat & Meet-bijeenkomst. Onder begeleiding van een ambulant hulpverlener en stagiaire komt een groep jongeren samen, die gezamenlijk boodschappen doen, koken en eten. Jongeren kunnen met vragen bij elkaar en bij de begeleiding terecht.
  • Jongeren kunnen gebruikmaken van het dagbestedingsproject http://www.handmadehopes.nl De jongeren kunnen hier hun talenten ontdekken en meedenken in de aanpak/inhoud van de winkel. Ook de Inbrengwinkel op het terrein van de Haydnlaan kan een rol vervullen in de dagbesteding van jongeren die tijdelijk geen onderwijs volgen of geen werk hebben.
  • Aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix is in samenwerking met de woningbouwverenigingen een ‘Woonbewijs’ gemaakt  Dit is een checklist van benodigde vaardigheden binnen verschillende leefgebieden. Deze maakt voor jongeren concreet wat ze al kunnen en op welk vlak ze nog vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt er resultaatgericht en stapsgewijs gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid.

Onderzoek

Elker heeft  onderzoek gedaan naar de leefstijl van jongeren bij Beschermd Wonen aan de hand van de BRAVO-factoren. De BRAVO-factoren vormen een laagdrempelig hulpmiddel om te peilen hoe gezond een leefstijl is. Zowel gezond als ongezond gedrag komt voor bij de doelgroep en aan de hand van de BRAVO-factoren kan een leefstijl worden geanalyseerd. Elker werkt daarnaast samen met scholen om uitval te voorkomen. Specifiek voor de doelgroep jongeren met psychische problemen is er een samenwerking met het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool voor het verder ontwikkelen van een toolkit.

Innovatie

Vanuit de afdeling Beschermd Wonen zijn meerdere innovatieve activiteiten ontwikkeld, zoals:

  • Project 18+: in samenwerking met Kopland worden jongeren in crisis zonder onderdak volgens de ASH methodiek (Ambulante Spoedhulp) begeleid. In vier weken wordt met de jongere en zijn systeem gewerkt aan opvang in het netwerk of een alternatieve plek om van daaruit een perspectief te creëren.
  • Project Eat & Meet: een bestaand project dat met innovatiegeld wordt uitgebreid naar de wijk.
  • Talentenreisbureau: er worden middelen beschikbaar gesteld om met jongeren hun talenten te onderzoeken in een andere omgeving dan regulier.

Mocht u vragen hebben over Beschermd Wonen en/of specifieke activiteiten, neem dan contact op met team Aanmelding en Advies van Elker.