Vacatures

Vacatures

Kinder- en jeugdpsychiater Accare en Elker

Datum03-05-2024
Salarisvan € 5.932 tot € 10.172

Accare en Elker bieden gezamenlijk een unieke functie aan voor een kinder- en jeugdpsychiatrie die in beide organisaties een bijdrage wilt leveren aan het weer in ontwikkeling brengen van kinderen en jongeren. Ben jij de inspirerende en bevlogen psychiater die graag de verbinding opzoekt en de zorg in Groningen voor jongeren en hun gezinssysteem elke dag een beetje beter wilt maken?

Wie zijn wij?

We stellen onszelf eerst graag voor: Accare en Elker zijn twee grote jeugdzorgaanbieders in de provincie Groningen. Wij zetten ons gedeeltelijk in voor dezelfde doelgroep, een doelgroep op het snijvlak van psychiatrie en orthopedagogiek waarbij regelmatig sprake is van risicovol gedrag. Deze jongeren en hun gezinssysteem hebben hoog specialistische (ambulante) hulp nodig waarmee we (tijdelijke) opname kunnen voorkomen of verkorten. Als het nodig is beantwoorden we de behandelvraag aanvullend op de woonvraag met een orthopedagogisch leef- en behandelklimaat.

Wij geloven beiden in dat ieder kind het recht heeft om mee te doen: thuis, op school en met vrienden. Dat elk kind veilig kan opgroeien en zich volwaardig kan ontwikkelen. Ook het kind voor wie dit niet vanzelfsprekend is of als dit niet even niet lukt. We helpen complexe opvoed-, opgroei- en onderwijsvragen en zoeken naar een oplossing op maat. Dit doen wij niet alleen. Altijd samen met de kinderen, jongeren en ouders. En met de expertise om ons heen.

Waarom wil je bij Accare en Elker gaan werken?

 • Je levert in Groningen, deels bij Accare en deels bij Elker, een cruciale bijdrage in het dichterbij brengen van (hoog)specialistische jeugdhulp aan jongeren en gezinnen;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, verbetering en implementatie van het zorgaanbod. Je krijgt de ruimte om je creativiteit en initiatieven met ons te delen en verbeteringen door te voeren.
 • Dit doe je niet alleen. Je werkt actief samen met collega’s in multidisciplinaire werkvormen en met grote kern- of ketenpartners.
 • Je werkt met hele diverse doelgroepen: kinderen, jongeren en gezinnen waarbij problemen spelen als trauma, gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek, depressie, autisme, opvoedproblemen en waarbij vaak sprake kan zijn van risicovol gedrag;
 • Je begeeft je midden in de meest actuele ontwikkelingen in het jeugdhulpstelsel in Groningen zoals de ombouw en afbouw van de JeugdzorgPlus en draagt bij in de opbouw van kleinschalige voorzieningen voor deze doelgroep in het Noorden.

Over de functie

We vinden het belangrijk om de klachten en de aanwezige krachten in de context van het gezinssysteem te bekijken. Dit betekent dat je de sociale omgeving (gezin, familie en/of andere belangrijke mensen) van het kind/jongere of de adolescent nadrukkelijk bij de behandeling en bij het herstel betrekt. Je hebt een verbindende, respectvolle, nieuwsgierige houding richting de jongere en zijn of haar systeem. Je biedt perspectief en versterkt de eigen regie en veerkracht. Wat kunnen kind, jongere en ouders zelf, waar is hulp van anderen in eigen omgeving nodig en welke professionele hulp is nodig. Je werkzaamheden zijn ook:

 • Het uitvoeren van diagnostiek (psycho- en procesdiagnostiek) en het bieden van medicamenteuze behandeling en als je wilt, verschillende vormen van psychotherapie;
 • Je geeft consulten, intervisie en supervisie aan collega’s, orthopedagogen(-generalist) en (gz)psychologen, werkzaam in de open- en gesloten behandelgroepen en kleinschalige woonvoorzieningen;
 • Je werkt, indien nodig, outreachend bij het gezin of in de woonvorm;
 • Je neemt als achterwacht deel aan de bereikbaarheidsdiensten spoed voor jeugd Groningen.

Wie ben jij?

Je bent een BIG- en AGB-geregistreerd kinder- en jeugdpsychiater. We zijn benieuwd naar jou, jouw motivatie en jouw klik met ons team. Ook heb je een goed inschattingsvermogen bij het beheersen van conflict- en crisissituaties. Je krijgt energie van een dynamische en afwisselende rol en het schakelen tussen twee organisaties.

Wat krijg je van ons?

 • Een salaris tussen de € 5.932 en € 10.172, o.b.v. 36 uur, volgens CAO GGZ AMS;
 • Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en opleidingsbudget conform CAO GGZ;
 • De mogelijkheid om flexibel thuis te werken en op locatie bij Elker en Accare. (Je verdeelt je tijd gemiddeld 50/50 tussen de beide organisaties);
 • Je bent lid van de medische staf van Accare en kunt deelnemen aan de geboden klinische lessen, referaten en onderwijs.

Ben jij enthousiast geworden en wil je meer weten?

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Elly Voorintholt, directeur behandeling & innovatie bij Elker via 06-12887950 of e.voorintholt@elker.nl of Wilma Kamp, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare, via 06 54633117 of w.kamp@accare.nl.

Ben je direct enthousiast en wil je kennismaken? Je kunt solliciteren door je brief en CV te mailen naar pooservice@elker.nl. Na het insturen van je gegevens, ontvang je direct een ontvangstbevestiging per mail. 

Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en worden referenties ingewonnen.

Ik ga reageren