Hoe kan ik pleegouder worden?

Langdurige pleegzorg

Voor wie?

Langdurige pleegzorg is bestemd voor het kind/de jongere tussen 0 - 21 jaar.

Aanleiding

  • er zijn ernstige en langdurige problemen in het gezin;
  • ouders hebben onvoldoende opvoedingsvaardigheden
    en/of persoonlijke mogelijkheden voor de opvoeding van het kind/de jongere.

Doel van de Langdurige Pleegzorg

Langdurig verblijf van het kind/de jongere in het pleeggezin. Dat betekent ingroeien in het pleeggezin en van daaruit, afgebakend, contact blijven houden met de ouders, indien mogelijk en wenselijk. Het onderhouden van het contact met bijvoorbeeld de grootouders, broertjes en zusjes is ook voor het behoud van de biologische band bij langdurige pleegzorg.

Achterliggende gedachte

Sommige ouders zijn langdurig niet in staat hun kinderen een warme en veilige plek te bieden. Denk hierbij aan ouders die verslaafd zijn, zwerven of leiden aan een ernstige psychiatrische stoornis. Vaak is het onzeker of zij in de toekomst in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen.

Veel van deze pleegkinderen hebben bij hun ouders te maken gehad met langdurige lichamelijke of geestelijke verwaarlozing en/of mishandeling. Een kinderrechter kan beslissen dat het beter voor het kind is om in een pleeggezin verder op te groeien.

Elker draagt zorg dat het kind/de jongere in een passend pleeggezin kan wonen waar het langdurig kan blijven.

Aanpak

Volledig ingroeien van het kind/de jongere in het pleeggezin. De pleegouders zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de opvoeding.

Duur

24-uurs verblijf van het kind/de jongere in het pleeggezin. Er is een bezoek- of omgangsregeling met o.a. de ouders afgesproken.