Pleegzorg

Ik ben ouder

Als er sprake is van pleegzorg gaat je kind tijdelijk in een ander gezin wonen. Dit kan langdurig of kortdurend zijn, maar ook in weekenden of vakantie. Tijdelijk betekent: zo lang als nodig. Het hangt ervan af wat het beste is voor de situatie in jouw gezin.

Jeugdhulp start over het algemeen als je kind nog thuis woont. Je kind kan tijdelijk ergens anders wonen als deze hulp niet genoeg is. Voor jou en je kind kan een korte pleegzorgplaatsing soms al genoeg zijn om de problemen aan te pakken, zodat je de opvoeding zelf weer aan kunt.

Pleegouders hoeven geen vreemden van je kind te zijn. Familie of kennissen kunnen ook pleegouders worden als blijkt dat ze geschikt zijn. Ook zij worden dan ondersteund en begeleid. Soms is er geen familie of kennissenkring die je kind op kan vangen, dan gaan we op zoek naar pleegouders die door ons zijn opgeleid en ingeschreven. Pleegouders zijn mensen die bereid zijn kinderen van een ander in hun gezin op te vangen. Je kunt niet zomaar pleegouder worden. Pleeggezinnen worden met zorg geselecteerd en deskundig begeleid. Voor elk kind dat naar een pleeggezin gaat, wordt gekeken welk pleeggezin het meest geschikt is.

Voor pleegzorg van Elker is een doorverwijzing nodig van de gemeente of de gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Jeugdbescherming Noord, Leger des Heils of de WSG). Elker pleegzorg werkt volgens de landelijke richtlijnen pleegzorg.

Meer informatie vind op www.pleegzorg.nl Hier kun je gratis de folder "gaat je kind bij pleegouders wonen" aanvragen.