Pleegzorg

Een gezinshuis starten

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem waar gezinshuisouders volgens het 24x7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

In een gezinshuis is ten minste één van de ouders professioneel opvoeder. Een gezinshuisouder is als professioneel opvoeder werkzaam in zijn of haar eigen huis en omgeving. En zet zijn of haar eigen gezinsleven en sociaal netwerk in als hulpverleningsvorm. Het streven van de gezinshuisouder(s) moet zijn om in een gezinshuis langdurend eventueel hun eigen en andermans kinderen door middel van ‘het gewone leven’ maximale groei en ontwikkeling mee te geven en het gevoel erbij te mogen horen, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige.

Een gezinshuis is een dynamische samenlevingsvorm waar de gezinshuisouder zelf de regie voert. We zoeken daarom mensen die evenwichtig, stabiel en volhardend zijn. In staat om mee te bewegen met de jeugdigen, zonder zichzelf te verliezen. Deze uitdagende baan vraagt dat een gezinshuisouder beschikt over een veelheid aan capaciteiten: communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, ondernemerschap en financieel inzicht. Ook het vermogen om te reflecteren op eigen handelen en daarvan te leren is noodzakelijk. Daarnaast is minimaal een relevante MBO opleiding of een HBO-SKJ registratie noodzakelijk.

De belangrijkste activiteiten van een gezinshuisouder:

- het observeren, opvoeden, begeleiden, stimuleren, activeren en ondersteunen van jeugdigen.
- het volgen van de ontwikkeling van jeugdigen, het toezien op de dagelijkse gang van zaken, het treffen van maatregelen en het (schriftelijk) rapporteren hierover.
- het op methodische wijze aanleren van sociale vaardigheden en het geven van gedragsinstructies.
- het op systematische wijze uitvoering geven aan opvoedings-en hulpverleningsplannen door opvoedkundige interventies.
- het organiseren c.q. begeleiden van therapeutische en recreatieve activiteiten ter bevordering van de individuele ontwikkeling van de jeugdigen in en vanuit de gestructureerde en permanente 24-uurs situatie.

Wat is er nodig om een gezinshuis te starten?

Het is vanzelfsprekend dat je dan een aantal zaken goed geregeld moet hebben. Zoals een relevante opleiding en bijvoorbeeld het Keurmerk Gezinshuizen. Daarnaast heeft Elker zelf ook een aantal zaken die we van gezinshuizen vragen en die wij in onze samenwerking zelf uitvoeren.

Voor meer informatie over onze begeleiding, criteria en andere zaken, kun je contact opnemen met Team Partners via partnervan@elker.nl (voorkeur) of 06- 21387931.