Werken bij

Stage

Stageplekken

HBO

Elker biedt jaarlijks zo’n 20 stageplaatsen aan voor 3e jaars studenten social work met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. De meeste stageplaatsen starten in september, sporadisch is er ook een stageplaats per februari. De beschikbare stageplaatsen voor september worden in januari naar de stagebureaus van de verschillende noordelijke hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, stagebureau.pa@org.hanze.nl, Stenden/NHL Leeuwarden, VIAA Zwolle en Windesheim Zwolle) gestuurd. De eventueel beschikbare stageplaatsen voor februari worden in oktober naar dezelfde stagebureaus gestuurd.

De stagebureaus van de opleidingen zorgen ervoor dat het stage aanbod onder de aandacht van de studenten wordt gebracht, zodat zij gericht kunnen solliciteren. Elker biedt geen stageplaatsen voor 2e jaars studenten.

Studenten kunnen alleen solliciteren naar stageplaatsen die aangeboden worden via het stagebureau van de opleiding. Verzoeken om stageplekken die op een andere manier bij ons binnenkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Wetenschappelijke opleiding

Elker biedt jaarlijks 5 – 7 stageplaatsen aan voor studenten Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit kunnen zowel praktijk- als onderzoekstageplekken zijn. Er wordt gewerkt met een sollicitatieprocedure. In april/mei wordt de speeddate sollicitatie gepland. Er is een korte lijn tussen de coördinerende gedragswetenschapper van Elker en de stagecoördinator van de RUG. De stage instroommomenten zijn in september en in februari.

Ondersteunende diensten

Als er binnen de ondersteunende diensten een stageplaats komt, dan wordt deze bij de betreffende studie uitgezet, zodat studenten gericht kunnen reageren.

Onderzoeksplekken

Studenten kunnen in aanmerking komen voor een onderzoeksplek bij Elker, mits ze hun stage bij Elker hebben afgerond.

Elker kan helaas niet meewerken aan snuffelstages, profielwerkstukken en andere schoolopdrachten. Dit heeft te maken met de privacy van onze cliënten en de werkdruk van collega's.