Werken bij

Stage

Stageplekken HBO

Elker stelt jaarlijks zo’n 20 stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de Hanzehogeschool Groningen (SPH en MWD), Stenden Leeuwarden (SPH en Creatieve Therapie), NHL Leeuwarden (SPH, MWD en Pedagogiek) en Windesheim Zwolle (SPH, MWD en Pedagogiek). Voor de stafafdelingen van Elker worden er ook jaarlijks stagiaires gezocht bij de daarvoor relevante studies.

Stageplaatsen worden via onderwijsinstanties uitgezet en ingevuld. 

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Wetenschappelijke opleiding

Elk jaar biedt Elker 5 – 7 stageplaatsen aan voor studenten Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit kunnen zowel praktijk stageplekken als onderzoeks stageplekken zijn.
Er wordt gewerkt met een sollicitatieprocedure. In april/mei wordt de speeddate sollicitatie gepland. Er is een korte lijn tussen de coördinerende gedragswetenschapper van Elker en de stagecoördinator van de RUG. De stage instroommomenten zijn in september en in februari.

Studenten kunnen alleen solliciteren naar stageplaatsen die aangeboden worden via het stagebureau van de opleiding. Verzoeken om stageplekken die op een andere manier bij ons binnen komen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

* We bieden geen plekken voor MBO-leerlingen.

Onderzoeksplekken

Studenten kunnen in aanmerking komen voor een onderzoeksplek bij Elker, mits ze hun stage bij Elker hebben afgerond.