De verhalen van Elker

Van thuis zitten naar propedeuse op HBO

Van thuis zitten naar propedeuse op HBO

Simon* heeft hulp gehad via Elker. Een team van twee begeleiders en een gedragswetenschapper hebben hem geholpen met het weer naar school gaan. Het gaat nu zo goed met hem, dat hij zijn hulpverlener Marijn Kliphuis zijn verhaal stuurde. Hiermee wil Simon anderen inspireren. Bedankt Simon voor jouw openhartige verhaal, het ontroert ons en we zijn ontzettend blij dat het zo goed met je gaat!

Van thuis zitten naar propedeuse op HBO

“Ruim 6 jaar geleden kwam ik thuis te zitten nadat het niet goed ging op school. Ik heb autisme waardoor ik in drukke klassen snel overprikkeld raak, ook kwam ik hierdoor niet veel buitenshuis. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met Elker waarvan uit ik een coach heb gekregen die mij weer moest helpen met het terug naar school gaan en het weer aandurven om sociale activiteiten te ondernemen.

Ik ben vanuit het regulier onderwijs terechtgekomen in het speciaal klein onderwijs dit om het weer helemaal op te bouwen om uiteindelijk na twee jaar weer in een klas kunnen functioneren en terug te kunnen gaan naar het reguliere onderwijs. Hierbij heeft mijn coach van Elker mij geholpen door veel voor mij spannende activiteiten samen te doen. Dit door een goed stappenplan op te stellen, die mij in kleine stapjes mij van niet naar school naar wel weer naar school zouden moeten helpen en ook om weer de sociale activiteiten te kunnen ondernemen.

Na twee jaar op een kleinschalige school gezeten te hebben en het stapje voor stapje op te bouwen was het tijd om terug te gaan naar het regulier onderwijs. Toen heb ik ervoor gekozen om naar het MBO te gaan omdat ik daar kon doen wat ik echt leuk vond i.p.v. alle standaard vakken van de middelbare school. Hier heb ik een Niveau 4 MBO opleiding gevolgd.

Na 3 jaar heb ik mijn MBO diploma gehaald en kon ik door naar het HBO. Het HBO was een grote stap voor mij, het tempo is echt stuk hoger dan bij het MBO en er zitten super veel mensen op het HBO en de universiteit bij elkaar op Zernike Campus. Na anderhalf jaar heb ik daar heb ik mijn propedeuse in ontvangst mogen nemen. Dit is iets dat ik zonder de hulp van mijn begeleider van Elker nooit had durven dromen, dat mij dit zou lukken had ik nooit verwacht. Ook onderneem ik nu meer sociale activiteiten zoals het op vakantie gaan naar het buitenland en het bezoeken van een festival. Dit was dus allemaal niet mogelijk geweest als ik niet de hulp had gekregen vanuit Elker die ik nodig had.

Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb mogen krijgen en die aangepakt heb. Waardoor ik uiteindelijk weer naar reguliere onderwijs kan (ook al is het nog steeds met up and downs) en ik mijn MBO diploma heb mogen ontvangen en recent mijn HBO propedeuse.” *Simon is een gefingeerde naam