De verhalen van Elker

Het verhaal van Jesse, van sociale angst naar werken in de supermarkt

Het verhaal van Jesse, van sociale angst naar werken in de supermarkt

Ronald Werkman is ambulant hulpverlener Bij Elker. Vanaf begin dit jaar heeft hij Jesse behandeld. Jesse (15 jaar) heeft last van sociale angsten en dit belemmert hem in het dagelijks leven. Ronald vertelt over stappen die Jesse heeft gezet om de invulling van zijn leven te veranderen.

“Hij bleef nachtenlang wakker en sliep soms dagen niet. Er was geen structuur in zijn dag- en nachtritme. Dit was direct een zorg toen ik begin dit jaar startte als jeugdbehandelaar van Jesse. Jesse kampte met een sociale angst. Hij ging daardoor niet meer naar school en sleet zijn dagen veelal op zijn kamer. Hij wilde het veranderen, was vastberaden. Hij stond open voor de ondersteuning en zette zich volop in. Hij miste nooit een gepland contactmoment met mij en kwam altijd op tijd.

Tijdens deze momenten hebben we samen gepraat over zijn wensen en dromen. Werken in een supermarkt, dat was wat Jesse wilde. Ondanks dat hij in het dagelijks leven belemmerd kan worden door sociale angst, kiest hij voor een werkplek waarin je juist veel te maken hebt met sociale contacten. Een plek waarvan je in eerste instantie zou kunnen denken dat dit niet de meest passende plek zou zijn voor Jesse.

We gingen er voor, vanuit het oogpunt dat we aansluiten bij de wensen van de jongere. En er bleken mogelijkheden te zijn. We werkten samen met ‘Doorstart’, een traject dat vanuit het OPDC Groningen wordt ingezet voor leerlingen die langdurig thuiszitten. Samen zochten we een geschikte supermarkt die jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt tóch een kans willen bieden op een betaalde baan. En.. die supermarkt werd gevonden. We maakten kennis bij een supermarkt die werkplekken biedt aan jongeren die nét wat extra ondersteuning nodig hebben en dit sloot precies aan bij wat wij zochten voor Jesse. Jesse kon aan de slag! De lat werd niet te hoog gelegd en Jesse kreeg de ruimte om het werk eigen te maken in de vorm van een stage, rekening houdend met zijn ondersteuningsbehoefte en zijn tempo.

Jesse heeft het enorm naar zijn zin en ook de supermarkt is erg tevreden over zijn inzet. Jesse komt elke dag op tijd en voert zijn taken goed uit. Deze positieve feedback en ervaringen hebben Jesse vertrouwen gegeven, in zichzelf en in zijn sociale vaardigheden. Hij is meer ontspannen en zit beter in zijn vel. En dat zorgde afgelopen week voor een fantastisch resultaat. Jesse heeft te horen gekregen dat zijn stagecontract omgezet zal gaan worden naar een arbeidscontract!”

 

Jesse* is een gefingeerde naam