Over Elker

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling is een regeling hoe om te gaan met het melden van een vermoeden van misstand(en) of een onregelmatigheid/onregelmatigheden.

We hechten bij Elker een groot belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. 

Hier vind je de klokkenluidersregeling van Elker.