Over Elker

Effectieve interventies en richtlijnen

Effectieve Interventies

Binnen de producten maakt Elker gebruik van verschillende interventies. Waar mogelijk gebruiken we theoretisch goed onderbouwde of bewezen effectieve interventies. Zo werken we bijvoorbeeld met MDFT, ONS (door Elker ontwikkeld), PMTO en FF.

Zie voor meer info: https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies

Richtlijnen

Elker maakt gebruik van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze richtlijnen ondersteunen ons in ons dagelijks werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven de richtlijnen onderbouwd aanbevelingen voor ons handelen. http://richtlijnenjeugdhulp.nl/