Over Elker

Cliëntenraad

Op dit moment heeft Elker geen cliëntenraad. We zijn aan het nadenken over andere vormen van cliëntenparticipatie.