Over Elker

Cliëntenraad

Uw mening telt

Elker heeft een cliëntenraad. Cliënten zijn jongeren zelf, maar ook de ouders en/of stiefouders. Ook belangen van anderen uit de omgeving van een jongere tellen mee. Deze raad is er voor u, zodat u kunt meepraten en meedenken over het beleid.

Elker heeft een cliëntenraad. Cliënten zijn jongeren zelf, maar ook de ouders en/of stiefouders. Ook belangen van anderen uit de omgeving van een jongere tellen mee.

Deze raad is er voor u, zodat u kunt meepraten en meedenken over het beleid. Het gaat ons om de gemeenschappelijke belangen, dus om zaken die voor veel cliënten van Elker tellen. Wij kunnen dit werk alleen doen als cliënten laten weten wat zij van de hulpverlening vinden en verwachten. Met deze informatie kunnen wij zaken veranderen of zelfs verbeteren. Wij willen daarom graag uw mening horen en uw ervaringen meenemen. Om uw verlangens en behoeften te verwoorden is uw bijdrage nodig.

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten, die invloed hebben op belangrijke zaken als:

  • veiligheid: hoe wordt er omgegaan met de veiligheid van uw kind?
  • privacy: wordt er wel zorgvuldig omgegaan met mijn persoonlijke gegevens?
  • huisvesting: wordt er wel rekening gehouden met de behoeften van de jongeren zelf
  • informatieverstrekking: er verandert veel binnen Elker. Wordt u wel op tijd op de hoogte gebracht van belangrijke veranderingen door de groepsleiding of een nieuwsbrief?

Contact

U kunt bij ons contact opnemen met mevrouw Nijenhuis. Wij vinden het belangrijk om de inbreng van cliënten te bevorderen en zo de hulpverlening beter te laten afstemmen op de wensen en behoeften van cliënten. Ook als u tevreden bent over zaken die momenteel goed geregeld zijn zouden wij dit natuurlijk graag van u horen.

Cliëntenraad Elker           
t.a.v. mevrouw J. Nijenhuis
Postbus 70013
9704 AA Groningen
clientenraad@elker.nl