Over Elker

Cliëntenraad

Elker zoekt leden voor haar Cliëntenraad

Elker zoekt personen die willen deelnemen in de Cliëntenraad. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Elker.

Waarom een Cliëntenraad?

Wij vinden het belangrijk om cliëntenzelf te betrekken bij veranderingen en waar mogelijk bij verbetering van onze werkwijze. Cliënten moeten de mogelijkheid hebben om te laten weten waar zij tegenaan lopen of waar ze kansen zien. Een cliëntenraad spreekt namens de cliënt. jongeren, kinderen en ouders.  Vanuit hun eigen ervaring kunnen de leden meedenken over onderwerpen die voor onze cliënten zo belangrijk zijn. En met dat advies kunnen wij als Elker onze zorg en onderwijs zo goed mogelijk organiseren.

We zien de cliëntenraad breder dan alleen de cliënt zelf. Iedereen die wel eens te maken krijgt met Elker kan lid worden. Of dat nu als (oud)cliënt, familielid, omwonende of als geïnteresseerde is. 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van de cliënt en bewaakt de kwaliteit van de zorg. De leden adviseren de Raad van Bestuur bij belangrijke beslissingen. 

Ook geeft de raad advies over onderwerpen die cliënten raken. Denk bijvoorbeeld aan wachttijden, kwaliteit van zorg en gastvrijheid. De Cliëntenraad is een kritische gesprekspartner en kijkt steeds door de bril van cliënten. Zo houdt ze de Raad van Bestuur scherp op de belangen van huidige en nieuwe cliënten.

Werkwijze

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van Elker. Zaken en/of zorgen die kinderen,  jongeren of ouders/verzorgers aangeven, worden besproken met de bestuurder. Belangrijke onderwerpen worden ter advisering voorgelegd aan de Cliëntenraad. 

Contact

Geïnteresseerd om deel te nemen in de Cliëntenraad van Elker? Stuur dan een mail naar: marketingencommunicatie@elker.nl