Hulpaanbod

Spoedhulp

0 - 18 jr

Ambulant

Soms zijn de problemen in gezinnen zo groot dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is. Elker biedt dan Spoedhulp. Dit betekent dat we binnen 24 uur hulp bieden.

Wat is Spoedhulp?

Spoedhulp betekent dat een hulpverlener van Elker binnen 24 uur na een melding contact met de ouder opneemt. Ons eerste doel is ervoor zorgen dat de situatie voor de kinderen veilig is. Ook gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat gezinnen verder kunnen. Maximaal 28 dagen krijgen gezinnen intensieve hulp (5-15 uur per week). We brengen samen met hen de problemen in kaart en kijken welke hulp het gezin en de kinderen nodig hebben. Huisbezoeken zijn zoveel mogelijk in aansluiting op de agenda/situatie van jullie en de rest van het gezin. De hulp kan snel ingezet worden en na inzet kunnen de gezinnen zelfstandig verder of met andere hulp. Spoedhulp is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Stappenplan

  1. In de eerste dagen maken we kennis en brengen we in kaart wat de problemen zijn. We helpen jullie om voor jezelf en/of je kinderen een veilige omgeving te creëren. We stellen samen met jullie crisisdoelen op om de crisis op te lossen.

  2. Je krijgt meerdere keren per week bezoek van Elker. We hebben dan gesprekken met jou als ouder en met je kind(eren). Ook praten we met andere betrokkenen: instanties, school, familie en vrienden. Wanneer het samen even niet meer lukt, dan kijken we met jullie waar jij of je kind één of meerdere nachten naar toe kunnen.

  3. Binnen vier weken eindigt Spoedhulp. We kijken met jullie en degene die de crisis heeft aangemeld hoe het gaat, of de crisisdoelen zijn behaald? Het thuis veilig genoeg is en welke hulp jullie nog nodig hebben.

Aanmelden

Gezinnen kunnen naar Spoedhulp verwezen worden door het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin. Aanmelden is mogelijk via Spoed4jeugd