Hulpaanbod

Spoedhulp

0 - 18 jr

Ambulant

Soms zijn de problemen in gezinnen zo groot dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is. Elker biedt dan Spoedhulp. Dit betekent dat we binnen 24 uur hulp bieden.

Wat is Spoedhulp?

Spoedhulp is er voor kinderen van 0-18 en zijn of haar ouders/ verzorgers die in een acute crisis of spoedeisende situatie verkeren. De hulpvraag kan uiteenlopend zijn, maar heeft altijd betrekking op het veilig opvoeden van een kind/jongere. De hulp start binnen 24 uur na aanmelding en duurt maximaal 28 dagen op basis van de methodische inzet. De hulp is flexibel en daar waar nodig intensief, 5-15 uur per week. De hulp kent een duidelijk gestructureerde fasering tijdens de gehele behandeling.

Doelen

  • De veiligheid van het kind en/of zijn omgeving en basisroutines in het gezin zijn hersteld;
  • Problemen zijn zodanig verminderd en vaardigheden zijn dusdanig toegenomen dat het kind thuis kan blijven wonen, de crisissituatie is verdwenen;
  • Een ordening en analyse van de problematiek;
  • Het formuleren van een advies, zo nodig voor vervolghulp waar mogelijk in lokale veld waar nodig geïndiceerde zorg.

Werkwijze

  1. In de eerste dagen maken we kennis en brengen we in kaart wat de problemen zijn. We helpen jullie om voor jezelf en/of je kinderen een veilige omgeving te creëren. We stellen samen met jullie crisisdoelen op om de crisis op te lossen.

  2. Je krijgt meerdere keren per week bezoek van Elker. We hebben dan gesprekken met jou als ouder en met je kind(eren). Ook praten we met andere betrokkenen: instanties, school, familie en vrienden. Wanneer het samen even niet meer lukt, dan kijken we met jullie waar jij of je kind één of meerdere nachten naar toe kunnen.

  3. Binnen vier weken eindigt Spoedhulp. We kijken met jullie en degene die de crisis heeft aangemeld hoe het gaat, of de crisisdoelen zijn behaald? Het thuis veilig genoeg is en welke hulp jullie nog nodig hebben.

Aanmelden

Voor vragen, consultatie of inzet Spoedhulp bel 050 523 94 81 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 bereikbaar). Buiten kantoortijden kun je contact opnemen met Spoed voor Jeugd Groningen