Hulpaanbod

Psychodiagnostiek Elker

0 - 18 jr

Op locatie

Psychodiagnostiek Elker is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die al in behandeling zijn bij Elker of nog komen. Het is altijd in combinatie met hulp vanuit Elker.

Psychodiagnostiek kan bestaan uit zicht krijgen op het intelligentieniveau en de executieve functies, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de persoonlijkheid, ontwikkelingsproblematiek (ASS/ADHD), gehechtheidsontwikkeling, angst en stemming. Dit in de context van het gezin en de omgeving.
Ook kan er meegedacht worden op het gebied van gezinsdiagnostiek.

Psychodiagnostiek Elker bestaat uit een psycholoog/psychodiagnostisch medewerker en twee gedragswetenschappers. Zij komen altijd tot een beschrijvend diagnostisch beeld en eventueel psychiatrische classificaties. De diagnostiek zal in dienst staan van de behandeling bij Elker, wanneer er sprake is van een stagnatie binnen de behandeling of bij andere vragen. Beeldvorming en advies kunnen de behandeling weer verder helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Diagnostiek bestaat uit: meerdere contacten met cliënt en cliëntsysteem, een intake en het verder uitwerken van hypotheses, anamneses, vragenlijsten, interviews, tests, observaties, contact met school, multidisciplinair overleg met betrokken behandelaren en/of verwijzer en sluit af met een adviesgesprek.

Waarom bij Elker?

Psychodiagnostiek bij Elker is op maat, in combinatie met behandeling, zorgvuldig en met een systemische blik. De diagnostiek is gericht op een beschrijvende diagnose en classificaties waar dat passend is.

Cliënt Aanmelden voor Psychodiagnostiek

Diagnostiek kan aangevraagd worden door de behandelaar van Elker, in afstemming met de betrokken gedragswetenschapper. Als de behandeling bij Elker nog in aanvraag is, kan de verwijzer contact opnemen met Aanmelding & Advies.