Hulpaanbod

Parallel Solo Ouderschap

0 - 18 jr

Op locatie

In enkele gevallen is er sprake van blijvend hoog conflict en werken de interventies niet die zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders. In die situaties is het passend om de focus te gaan verleggen naar het eigen ouderschap. Hier kan Parallel Solo Ouderschap uitkomst bieden. 

Parallel Solo Ouderschap

Soms kan het conflict ouders zo beheersen, dat het hen niet lukt om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Steeds opnieuw raken ouders overspoeld door acties en reacties van de andere ouder. Ouders worden herhaaldelijk meegesleept in het onderlinge conflict, focussen zich op de strijd en op elkaar waardoor hun kinderen in de knel raken. In die situaties kan het helpend zijn om de focus te gaan verleggen naar het eigen ouderschap. Hier kan Parallel Solo Ouderschap (PSO) uitkomst bieden. 

Focus verleggen

Bij PSO wordt de focus verlegd van samenwerking tussen ouders naar de focus op het eigen ouderschap en de eigen ouder-kind relatie. De ouder gaat los van de andere ouder, aan de slag met een eigen PSO specialist. Er wordt gewerkt aan het zoeken naar oplossingen om de eventuele aanwezige druk bij de ouder te verlichten in het contact met de andere ouder. Er wordt gewerkt aan het verdragen dat de ouderrol geheel los van elkaar wordt ingevuld, op een eigen manier. Er komt weer energie vrij om te gaan focussen op de band met de kinderen. Dit draagt bij aan het ervaren van meer rust voor zowel de ouder als de kinderen. De ouder leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/ haar gedrag en communicatie en samenwerking met de andere ouder, waarbij de ouder zelf niets doet om het conflict te doen escaleren.

Het is niet noodzakelijk dat beide ouders deelnemen aan een PSO traject. Wanneer wel beide ouders een PSO traject volgen, vindt er geen onderling overleg plaats tussen de betrokken PSO specialisten van ouders. Dit ter ondersteuning op de focus van het eigen proces. Het traject omvat gemiddeld tien gesprekken, waarbij er eens per twee weken een gesprek plaatsvindt. Aan het einde van het traject wordt een verslag opgesteld waarin het proces van het traject wordt beschreven.

Doelen van het traject PSO

  • De basis als ouder in de huidige situatie is verstevigd;
    De verbinding tussen ouder en kind(eren) is verstevigd;
    Ouder is in staat de-escalerend te communiceren met de andere ouder.

Goed om te weten

Bij PSO wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen ouders en niet op het rechtstreeks verbeteren van de communicatie tussen ouders. Het doel is ook niet om te komen tot ene ouderschapsregeling, bezoekregeling of tot afspraken tussen ouders.