Servicepunt JeugdzorgPlus

Spoedplaatsing

Voor een zo veilig mogelijk plaatsingsproces bij de JeugdzorgPlus-locatie, is het belangrijk dat een plaatsing zo tijdig mogelijk wordt aangekondigd. Lukt dat echt niet, dan is er sprake van een spoedplaatsing.

Procedure

Antiena Hilbrandie, Coördinator Servicepunt, legt uit waarom het zo belangrijk is dat spoedplaatsingen soepel verlopen: “Een plaatsing in gesloten jeugdzorg is voor een jongere zeer ingrijpend, zeker als het gaat om een spoedplaatsing. JeugdzorgPlus, als onderdeel van het Servicepunt, wil een plaatsing graag kunnen voorbereiden om de jongere zo goed mogelijk te kunnen opvangen en de veiligheid van alle betrokkenen te kunnen waarborgen.

Als je als verwijzer vandaag weet dat je morgen met een spoedaanvraag aan de slag gaat, kan het Servicepunt nu al op de hoogte gebracht worden. Als de jongere vandaag op een veilige plek verblijft waar hij de nacht kan doorbrengen of wanneer iemand in het netwerk hierin iets kan betekenen, dan heeft de voorkeur om jongeren overdag te plaatsen. Zo kan de jongere zo goed mogelijk in de geslotenheid worden opgevangen. Is de situatie zo acuut dat het echt vooraf niet in te schatten valt, dan zou het in het belang van de jongere goed zijn als JeugdzorgPlus zo spoedig mogelijk een aanmeldformulier en risicotaxatie ontvangt zodat de jongere zo snel mogelijk geplaatst kan worden. We hopen op begrip van alle betrokkenen.”

Klik voor de procedure bij spoedplaatsingen hier