Servicepunt JeugdzorgPlus

De voorwaardelijke machtiging

Maak jij je als hulpverlener of verwijzer ernstige zorgen over de ontwikkeling van een jongere? Onttrekt een jongere zich aan zorg en heb je het gevoel dat het effect van een behandeling uitblijft? Is de situatie zo wankel dat een jongere een risico vormt voor zichzelf en anderen? Dan biedt de voorwaardelijke machtiging een mogelijkheid om in korte tijd tot een positief keerpunt te komen.

Gedwongen opname in een gesloten instelling lijkt in uitzichtloze situaties soms een laatste stap. Maar dit is een zeer intensieve maatregel. Voor een jongere, z’n systeem én z’n sociale netwerk. Een dergelijke maatregel is daarom niet in alle situaties de best passende oplossing. Soms heeft een ‘stok achter de deur’ meer effect.

Daarom is het goed om te weten dat er een andere weg is om te bewandelen: de weg van de voorwaardelijke machtiging. De kinderrechter geeft hierbij een machtiging onder voorwaarden af om een jongere te plaatsen in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Zolang een jongere zich aan de voorwaarden houdt, kan hij opname in een gesloten instelling echter voorkomen.

Bekijk hier het boekje over de voorwaardelijke machtiging.
NB: er kunnen geen rechten aan de tekst worden ontleend.

Uit de praktijk

Jeffrey - "Het ging echt fout: ik spijbelde, stages mislukten, ik gebruikte drugs en ik hield me niet aan afspraken. Mijn omgeving kon het niet meer aan maar ik wilde niet opgenomen worden. Ik ben blij met de voorwaardelijke machtiging van de rechter.

Door me aan de gemaakte afspraken te houden, afspraken door samen met mij bepaald zijn, kan ik nu laten zien dat ik echt anders wil denken en doen. Ik ga nu naar de school van Elker en ik zorg ervoor dat ik met andere mensen omga dan hiervoor. Ook gebruik ik geen drugs meer.

Het voelt als een laatste kans om niet opgenomen te worden. En als het toch niet goed gaat, krijg ik een time-out in JeugdzorgPlus van Elker in Groningen. Dan kan ik bij goed gedrag toch weer zo snel mogelijk naar huis om me weer aan de afspraken te houden. Want het allerliefste ben ik gewoon thuis".