Print pagina

Zorgen dat ouders samen afspraken maken over de omgang, hoe kunnen zij uit de strijd blijven wanneer er ruzie is, hoe motiveer je een ouder om toch weer in gesprek te gaan met haar/zijn ex-partner. Allemaal vragen waar professionals regelmatig tegenaan lopen en mee worstelen.

Elker biedt diverse vormen van hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met een scheiding. De afgelopen jaren is binnen de afdeling Hulp bij Scheiding veel kennis ontwikkeld en heeft men veel ervaring opgedaan. Deze ervaring brengen we graag over aan andere professionals en we hebben daarom onderstaande training ontwikkeld.

Inhoud training Begeleiden van ouders in vechtscheiding

  • kennis over scheidingsproblematiek, oorzaken en gevolgen, actualiteit. Via film, PPP, verhaal en uitwisseling;
  • kennis en vaardigheden hoe met ouders te werken die in een situatie van (v)echtscheiding verkeren gericht op het motiveren en toerusten voor goed ouderlijk overleg;
  • desgewenst aangevuld met: kennis en vaardigheden hoe met kinderen te werken die in een situatie van (v)echtscheiding verkeren, gericht op verwerking en weerbaarheid;
  • oefeningen in de vorm van rollenspelen.

Deze training bestaat uit 2 dagdelen. De inhoud van de training kan in overleg aangepast worden aan uw wensen.

Informatie en contact

Bent u geïnteresseerd in deze training en heeft u behoefte aan meer informatie? Bel dan naar team Aanmelding en Advies 050-5239494.

SKJ geacccrediteerd

De trainingen zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Workshop Vechtscheiding: 12,0 punten (1 dagdeel)

Training Begeleiden van ouders in vechtscheiding: 20.1 punten ( 2 dagdelen)