Print pagina

Hulp die thuis wordt ingezet bij een crisis.

Soms zijn de problemen in je gezin zo groot dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van je kind in het geding is. Elker biedt dan Spoedhulp. Dit betekent dat we binnen 24 uur hulp bieden.

Wat is spoedhulp?

Spoedhulp betekent dat een hulpverlener van Elker binnen 24 uur na een melding contact met je opneemt. Ons eerste doel is ervoor zorgen dat de situatie voor je kind(eren) veilig is. Ook gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat jullie verder kunnen. Maximaal 28 dagen krijg je intensieve hulp (5-15 uur per week). We brengen samen met jullie de problemen in kaart en kijken welke hulp jullie gezin en je kind(eren) nodig hebben. Huisbezoeken zijn zoveel mogelijk in aansluiting op de agenda/situatie van jullie en de rest van het gezin. De hulp kan snel ingezet worden en na inzet kunnen jullie zelfstandig verder of met andere hulp. Spoedhulp is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Wanneer spoedhulp?

Spoedhulp is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en voor hun ouders en verzorgers. De aanleiding voor spoedhulp is een crisissituatie. Dit betekent dat problemen zo groot zijn dat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van je kind(eren). Een uithuisplaatsing van je kind(eren) dreigt. Om voor spoedhulp in aanmerking te komen, moet minimaal één van de ouders bereid zijn om aan de spoedhulp mee te werken.

Hoe werkt spoedhulp?

Stap 1: In de eerste dagen maken we kennis en brengen we in kaart wat de problemen zijn. We helpen jullie om voor jezelf en/of je kinderen een veilige omgeving te creëren. We stellen samen met jullie crisisdoelen op om de crisis op te lossen.

Stap 2: Je krijgt meerdere keren per week bezoek van Elker. We hebben dan gesprekken met jou als ouder en met je kind(eren). Ook praten we met andere betrokkenen: instanties, school, familie en vrienden. Wanneer het samen even niet meer lukt, dan kijken we met jullie waar jij of je kind één of meerdere nachten naar toe kunnen.

Stap 3: Binnen vier weken eindigt de spoedhulp. We kijken met jullie en degene die de crisis heeft aangemeld hoe het gaat, of de crisisdoelen zijn behaald? Het thuis veilig genoeg is en welke hulp jullie nog nodig hebben.

"Elker heeft ervoor gezorgd dat de situatie bij ons thuis niet verder escaleerde."

Vader

Ik heb zoveel aan Corrie gehad.

Spoedhulp

Feit: In 2015 werd de Spoedhulp van Elker ruim 400 keer ingeschakeld.

Aanmelden

Je kunt naar spoedhulp verwezen worden door het lokale wijkteam, de huisarts, medisch specialist of een professional van Centrum Jeugd en Gezin.

Meer informatie over Spoedhulp?  Neem contact op met het Team Aanmelding & Advies van Elker.