Problemen in het gezin

Een ouder kan (ernstige) problemen ervaren in de opvoeding van je kind(eren). Soms kan de ouder ook (extreme) moeite hebben met andere gezinstaken, zoals individueel functioneren, partnerrelatie, het voeren van een huishouding of het omgaan met instanties. Eerdere lichtere vorm(en) van hulp hebben niet het gewenste effect bereikt.

Wanneer ouders hulp nodig hebben in de opvoeding van je kind(eren), kan Elker ondersteuning bieden. De ondersteuning kan zich richten op het (opnieuw) aanleren van opvoedingsvaardigheden als de uitleg van het gedrag van een kind met (ernstige) psychiatrische problematiek. Soms kan de ouder last hebben van je eigen psychiatrische problematiek, waardoor (extra) ondersteuning nodig van een hulpverlener is.

Wanneer er sprake is van jongeren die zorgmijdend zijn, richt Elker zich op het (weer) op gang brengen van de hulpverlening. Het doel is om de jongeren weer dusdanig te behandelen, ondersteunen en begeleiden dat zij kunnen functioneren en kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die henzelf aanspreekt en die veilig is.

Veelgestelde vragen

Hoe snel worden cliënten geholpen?

Elker probeert ouders en kinderen zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van eerste keuze. In dat geval wordt er samen met ouders, kinderen en het basisteam/CJG gekeken of er een alternatief geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet. Wilt u weten wat de wachttijden zijn? Klik dan hier.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen , Ik weet niet wat er aan de hand is

Kan een cliënt van mij pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of uw cliënten gehuwd, ongehuwd of alleenstaand zijn, kinderen hebben of niet. Het belangrijkste is dat uw cliënten stevig in hun schoenen staan en het kind veiligheid en stabiliteit kunnen bieden. Pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst. Daarom hebben ze extra aandacht en begeleiding nodig. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Ik weet niet wat er aan de hand is , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen