Ontwikkeling van het kind stagneert

Elker steunt gezinnen en helpt ouders (en bijv. leerkrachten/leidsters) hoe ze het beste om kunnen gaan met hun kind. Uitgangspunt is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld en ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat er wordt samengewerkt met peuterspeelzaal/kinderopvang/(basis)onderwijs.

Jongeren en hun ouders nemen in het gewone leven zelf de stappen op weg naar zelfstandigheid. Soms hebben jongeren te veel problemen in het verleden gehad en/of te weinig bagage van hun ouders meegekregen om deze klus te klaren. Voor deze jongeren biedt Elker ambulante begeleiding en trainingen zodat ze de weg naar zelfstandigheid alsnog goed kunnen bewandelen.