Ondersteuning bij crisis

Wanneer een jeugdige of ouder(s) in een crisissituatie creëren, is acute en intensieve hulp nodig. De hulp richt zich op het herstellen van de veiligheid van de gezinsleden en het voorkomen van uithuisplaatsing van de kinderen.

Waar moet je wanneer zijn?

  1. Spoedvraag met acute crisis: neem contact op met Spoed voor Jeugd Groningen 050-5239851, (24 uur per dag bereikbaar).Spoed voor jeugd is een centraal loket voor aanmelding van alle LVB, Psychiatrische en jeugdhulpcrisis bij kinderen & jongeren tot 18 jaar . De verwijzing per domein vindt hier plaats
     
  2. Is er een dringende vraag voor een specialist zonder acute crisis: neem contact op met Team Aanmelding en Advies 050-5239494 (8.30 – 17.00 uur)
     
  3. Is er een crisis van een cliënt in zorg van Elker; Spoednummer Elker 050-5239481 (24 uur per dag). Deze crisis wordt intern opgepakt en gaat niet via Spoed voor Jeugd.

 

Wilt u overleggen met Spoedzorg Elker?

Bel dan naar 050-5239481

Veelgestelde vragen

Hoe snel worden cliënten geholpen?

Elker probeert ouders en kinderen zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van eerste keuze. In dat geval wordt er samen met ouders, kinderen en het basisteam/CJG gekeken of er een alternatief geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet. Wilt u weten wat de wachttijden zijn? Klik dan hier.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen , Ik weet niet wat er aan de hand is

Kan een cliënt van mij pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of uw cliënten gehuwd, ongehuwd of alleenstaand zijn, kinderen hebben of niet. Het belangrijkste is dat uw cliënten stevig in hun schoenen staan en het kind veiligheid en stabiliteit kunnen bieden. Pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst. Daarom hebben ze extra aandacht en begeleiding nodig. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Ik weet niet wat er aan de hand is , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen