Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen

Soms zitten kinderen / jongeren in de knel en in hun gedrag laten ze zien dat ze zich niet goed kunnen ontwikkelen, ze zitten ergens mee. Dit kan zijn, omdat hij / zij iets ingrijpends heeft meegemaakt (mishandeling, trauma, seksueel misbruik, overlijden van ouders) of dat hij / zij vanuit aanleg of psychische problemen moeite heeft om zich positief te ontwikkelen. Elker biedt hiervoor verschillende vormen van behandeling en ondersteuning afgestemd op de specifieke vraag.

Ernstige trauma’s

Wanneer kinderen of jongeren een ernstig trauma hebben ervaren dan heeft dat grote gevolgen voor het kind/de jongere. Bijvoorbeeld na seksueel misbruik, kindermishandeling, overlijden van een ouders of een scheiding ontstaan nachtmerries, angsten, afwijkend gedrag, gebrek aan zelfvertrouwen.

Op het gebied van trauma kan Elker verschillende vormen van behandeling en zorg inzetten afgestemd op de specifieke vraag. Zo wordt bij traumaverwerking onder meer met cognitieve gedragstherapie gewerkt, zoals EMDR.

Hulp bij seksueel misbruik en huiselijk geweld

Elker is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het verwerken van trauma’s die veroorzaakt zijn door seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo bieden de speltherapeuten hulp in groepsverband of individueel om deze trauma’s te verwerken.

Veel gestelde vragen

Hoe snel worden cliënten geholpen?

Elker probeert ouders en kinderen zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van eerste keuze. In dat geval wordt er samen met ouders, kinderen en het basisteam/CJG gekeken of er een alternatief geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet. Wilt u weten wat de wachttijden zijn? Klik dan hier.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen , Ik weet niet wat er aan de hand is

Kan een cliënt van mij pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of uw cliënten gehuwd, ongehuwd of alleenstaand zijn, kinderen hebben of niet. Het belangrijkste is dat uw cliënten stevig in hun schoenen staan en het kind veiligheid en stabiliteit kunnen bieden. Pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst. Daarom hebben ze extra aandacht en begeleiding nodig. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Ik weet niet wat er aan de hand is , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen