Kind kan niet meer thuis wonen

Soms is het nodig om kinderen en jongeren (tijdelijk) hulp te bieden in een veilige (behandel)omgeving buiten het gezin en de huidige dagbesteding. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ernstige ontwikkelings- en/of gedragsproblemen of wanneer de ouders opvoedondersteuning nodig hebben en/of omdat er problemen spelen op meerdere fronten: van geldproblemen tot verslaving. Opname in een pleeggezin, gezinshuis of (specialistische) behandelgroep zijn dan de aangewezen hulpvormen van Elker.

Het doel van de hulp is altijd het kind/de jongere weer thuis verder en veilig te laten opgroeien.

Veelgestelde vragen

Hoe snel worden cliënten geholpen?

Elker probeert ouders en kinderen zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van eerste keuze. In dat geval wordt er samen met ouders, kinderen en het basisteam/CJG gekeken of er een alternatief geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet. Wilt u weten wat de wachttijden zijn? Klik dan hier.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen , Ik weet niet wat er aan de hand is

Kan een cliënt van mij pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of uw cliënten gehuwd, ongehuwd of alleenstaand zijn, kinderen hebben of niet. Het belangrijkste is dat uw cliënten stevig in hun schoenen staan en het kind veiligheid en stabiliteit kunnen bieden. Pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst. Daarom hebben ze extra aandacht en begeleiding nodig. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Ik weet niet wat er aan de hand is , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen