Ik weet niet wat er aan de hand is

Soms weten cliënten niet wat er met hem/haar of het gezin aan de hand is of heeft de verwijzer onvoldoende informatie doorgegeven bij de verwijzing om passende hulp in te kunnen zetten. Om de best passende hulp te kunnen bieden, is het van belang dat deze zo goed mogelijk wordt afgestemd op de hulpvraag. Het kan ook zijn dat de hulpvraag bij aanmelding nog niet duidelijk is, omdat de cliënt zelf niet goed weet wat er met hem/haar of het gezin aan de hand is. Ook kan het zijn dat de verwijzer onvoldoende informatie doorgeeft. Om de hulpvraag concreet te maken, is vraagverheldering nodig.

Het is belangrijk dat een kind zich goed kan ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms gedraagt een kind zich zo dat ouders niet weten wat ze moeten doen. De oorzaak is niet altijd duidelijk en dat is moeilijk voor ouders. Het Traject Jonge Kind steunt deze gezinnen en leert ouders (en bijv. leerkrachten) hoe ze het beste om kunnen gaan met hun kind.

Veelgestelde vragen

Hoe snel worden cliënten geholpen?

Elker probeert ouders en kinderen zo snel mogelijk te helpen. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de hulp van eerste keuze. In dat geval wordt er samen met ouders, kinderen en het basisteam/CJG gekeken of er een alternatief geboden kan worden. In een crisissituatie wordt er uiteraard direct hulp ingezet. Wilt u weten wat de wachttijden zijn? Klik dan hier.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen , Ik weet niet wat er aan de hand is

Kan een cliënt van mij pleegouder worden?

Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Het maakt niet uit of uw cliënten gehuwd, ongehuwd of alleenstaand zijn, kinderen hebben of niet. Het belangrijkste is dat uw cliënten stevig in hun schoenen staan en het kind veiligheid en stabiliteit kunnen bieden. Pleegkinderen zijn niet zomaar uit huis geplaatst. Daarom hebben ze extra aandacht en begeleiding nodig. Geïnteresseerd? Vraag een informatiepakket aan of bezoek één van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Doelgroep / Thema('s): Verwijzers , Problemen in het gezin , Ontwikkeling van het kind stagneert , Hulp bij scheiding , Ondersteuning bij crisis , Ik weet niet wat er aan de hand is , Kind kan niet meer thuis wonen , Kind is getraumatiseerd of heeft gerelateerde problemen