Print pagina

Centra voor Jeugd en Gezin

In alle gemeenten komen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Een CJG is een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Een centrum biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. De hulpverleners in het CJG kunnen “lichte” vragen beantwoorden en kleine problemen verhelpen. Als de problemen ernstiger zijn en een kind of jongere meer hulp nodig heeft kan het CJG via de indicatie van Bureau Jeugdzorg ervoor zorgen dat het kind zo snel mogelijk intensievere hulp krijgt door verwijzing naar de juiste zorgverlener. Het CJG heeft een schakel met het onderwijs via de Zorg- en Adviesteams (ZAT’s).

Kerntaken van het CJG zijn:

  • een inloop bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien;
  • laagdrempelig advies en ondersteuning geven, zodat de gezinnen zichzelf kunnen redden;
  • jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen in beeld brengen;
  • op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
  • de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn.

Uitgangspunten zijn:

  • laagdrempelig
  • herkenbaar
  • dichtbij huis

In 2011 moeten alle gemeenten een CJG hebben. Gemeenten voeren de regie over de CJG.
Zij krijgen grote vrijheid in het realiseren van de centra. Een gemeente doet dit op basis van de eigen mogelijkheden en wensen. De centra hebben dezelfde basistaken, maar zijn onderling verschillend. Een CJG hoeft geen nieuw gebouw of nieuwe organisatie te zijn. Elke gemeente heeft straks minimaal één centrum. In grote steden, zoals de stad Groningen,  komen meer centra. Onderkant formulierKleine(re) gemeenten kunnen ervoor kiezen regionaal samen te werken.

In de provincie Groningen wordt vanaf 2008 gewerkt aan de ontwikkeling van de CJG’s. De provincie en gemeenten werken in de voorbereiding en implementatie nauw samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De eerste CJG’s zijn in de provincie Groningen is begin dit jaar officieel geopend in Stadskanaal en Vlagtwedde. In de stad Groningen wordt op wijkniveau vormgegeven aan de CJG (nu nog Ouder- en Kindcentrum genoemd). Ook in de andere gemeenten wordt gewerkt aan de implementatie van de CJG’s.