Print pagina

Centra voor Jeugd en Gezin

Om in aanmerking te komen voor jeugdhulp in Nederland is een doorverwijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Voor vragen over hulp van Elker kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Inspectie Jeugdzorg

De Inspectie jeugdzorg houdt vanuit een onafhankelijke opstelling toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp in Nederland. Vertrekpunt hierbij is dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen, zo min mogelijk risico lopen op mishandeling en dat zij zich geborgen voelen in hun leefomgeving. Dit komt tot uiting in de missie en visie van de inspectie. 
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin het kind centraal staat, is hierbij voor de inspectie het uitgangspunt.

In Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) werken vijf rijksinspecties samen: de inspecties voor de gezondheidszorg, onderwijs, jeugdhulp, openbare orde en veiligheid, en werk en inkomen. De minister voor Jeugd en Gezin is de verantwoordelijke minister.

Aanbieders in Nederland

Klik hier voor een overzicht

Wie werkt waar in de Regio?

Klik hier voor het overzicht