Print pagina

Training voor opvoeders die zorgen voor getraumatiseerde kinderen.

Voor wie

Een training voor opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen.

Aanleiding

Kinderen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt kunnen gedrag laten zien wat je mogelijk niet gelijk snapt. Gebruikelijke opvoedingsmethoden kunnen niet werken. Nieuwe manieren om op te voeden  kunnen dan nodig zijn om goed aan te sluiten bij het getraumatiseerde kind.

Doel

In deze training kun je als (pleeg)ouder of professional kennis en vaardigheden opdoen om effectief te zorgen voor je getraumatiseerde kind of tiener. Zodat het kind kan opgroeien tot een gezonde en goed functionerende volwassene.

Achterliggende gedachte

Trauma is een belangrijk onderwerp voor (pleeg)ouders, omdat kinderen die veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt,  bijvoorbeeld geweld, misbruik en/of uithuisplaatsing, vaak ook getraumatiseerd zijn.
Weten wat de invloed van trauma op kinderen kan zijn, kan (pleeg)ouders  helpen om bijzondere gedragingen, gevoelens en opvattingen te begrijpen. Begrip van de invloed van trauma op (de ontwikkeling van) het kind, helpt (pleeg)ouders  beter te begrijpen waardoor het kind doet zoals hij doet. Hierdoor zijn (pleeg)ouders beter voorbereid, zodat zij het kind kunnen helpen om te gaan met de gevolgen van trauma. Opvoeders raken minder snel uitgeput, wat de kans op (nog) een uithuisplaatsing verkleint.

Aanpak

Door deze training verbeteren (pleeg)ouders  de communicatie met het kind, leren zij vaardigheden en technieken om het gedrag en de opvattingen van het kind te veranderen en leren (pleeg)ouders  manieren om de stress van het opvoeden van een getraumatiseerd kind te verminderen.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een  groepstraining voor opvoeders, bestaande uit acht bijeenkomsten van twee uur. Er kunnen maximaal 12 (pleeg)ouders in een groep deelnemen. De training wordt gegeven door twee trainers met ruime kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden van kinderen met (complex) trauma.
De training is gebaseerd op recent wetenschappelijke inzichten die op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt zijn. De (pleeg)ouders  krijgen uitleg over trauma aan de hand van dia’s, praktijkvoorbeelden en oefeningen.

"Niemand legt echt uit wat de impact van trauma op het kind is, ik wilde dat ik eerder al wat over trauma had geweten. Nu snap ik waarom ze soms zo heftig reageert."

Pleegouder

"Ik zie weer een twinkeling in de ogen van mijn kind."

Ouder

Feit: Leony Coppens specialiseerde zich  in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering en ontwikkelde de training.