Print pagina

Wanneer de hulpvraag onduidelijk of onvoldoende is.

Voor wie

Voor iedereen die wordt aangemeld bij Elker en waarbij de hulpvraag nog niet concreet genoeg is om passende hulp in te zetten.

Aanleiding

Soms weten ouders niet wat er met het gezin of kind aan de hand is of heeft de verwijzer onvoldoende informatie doorgegeven bij de verwijzing om passende hulp in te kunnen zetten.

Doel

Het doel van vraagverheldering is om de hulpvraag van de ouders en of het kind zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen.

Achterliggende gedachte

Om de best passende hulp te kunnen bieden, is het van belang dat deze zo goed mogelijk wordt afgestemd op de hulpvraag. Soms is de hulpvraag bij aanmelding echter nog niet duidelijk, omdat de cliënt zelf niet goed weet wat er met hem/haar of het gezin aan de hand is. Ook kan het zijn dat de verwijzer onvoldoende informatie doorgeeft. Om de hulpvraag concreet te maken, is vraagverheldering nodig.

Aanpak

Een ambulant hulpverlener plant een afspraak met het gezin om bij hen thuis langs te komen voor een gesprek. Samen met het gezin brengt hij in kaart wat de zorgen zijn, maar ook wat de krachten zijn en welke actiepunten voorop staan. Hierbij wordt gekeken naar kindfactoren (zoals lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling), opvoeding (zoals verzorging, bescherming en opvoedstijl) en gezins- en omgevingsfactoren (zoals huisvesting, financiën en sociaal netwerk). Naast een huisbezoek zal de ambulant hulpverlener (na overleg met het gezin) contact opnemen met andere personen uit de omgeving van het gezin, zoals bijvoorbeeld een leerkracht, huisarts, het CJG/sociaal team om de nodige informatie te verzamelen. Vervolgens gaat de hulpverlener in overleg met een gedragswetenschapper om te bepalen of er nog meer gesprekken nodig zijn om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen of dat er al duidelijk is welke hulp het best passend is voor het gezin. Dit kan hulp binnen Elker zijn, maar ook daarbuiten. Dit wordt vervolgens kenbaar gemaakt aan het gezin. Wanneer ouders  worden verwezen naar hulp buiten Elker, dan wordt de verwijzer hier per brief van op de hoogte gebracht.

Verwijzing

Vraagverheldering kan ingezet worden op basis van een verwijzing van een gemandateerde professional van de gemeente (CJG/sociaal team), medisch specialisten, of gecertificeerde instelling (o.a. JB Noord, LJ&R William Schrikkerstichting) Voor meer informatie kunt u terecht bij Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

Feit: Je krijgt pas een helder beeld als je de dialoog aangaat met ouders en eventueel jongeren.

"Door alle gebeurtenissen in mijn dochters leven op een rijtje te zetten, word ik me bewust dat ze veel heeft meegemaakt. Ik denk dat het dieper zit dan dat ik van te voren dacht."

Moeder