Print pagina

Traject VIPP-SD (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline)

VIPP-SD is een kortdurend traject om gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen en het positieve contact tussen opvoeder en kind te bevorderen.

Voor wie

Voor ouders met kinderen van 1 tot en met 5 jaar met lastig gedrag (bijv. ongehoorzaamheid, driftbuien, slaan) en/of ouders die onzeker zijn over de opvoeding van hun kind(eren).

Aanleiding

De ouders ervaren een opvoedprobleem en/of maken zich zorgen over de ontwikkeling/het gedrag van hun kind. Er is behoefte aan kortdurende en gezinsgerichte ondersteuning in de thuissituatie.

Doel

  • Voorkomen of verminderen van gedragsproblemen
  • Versterken van ouderschapsvaardigheden en zelfvertrouwen
  • Bevorderen van het positieve ouder-kind contact
  • Inzicht geven in de ontwikkeling van het kind

Achterliggende gedachte

De kracht van VIPP-SD is dat het thuis plaatsvindt en dat er door middel van videobeelden samen met de opvoeder gekeken wordt naar wat er gebeurd tussen opvoeder en kind. Het positieve contact tussen ouder en kind wordt bevorderd. Een goede hechting tussen ouder/opvoeder en kind wordt gezien als een goede basis en voorwaarde  voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

VIPP-SD is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies (NJI) en omschreven als effectieve interventie.

Aanpak

Tijdens 6 à 7 huisbezoeken bekijken de ondersteuner en de opvoeder de videobeelden, die gemaakt zijn tijdens het vorige huisbezoek. Er worden korte situatie gefilmd (een paar minuten) zoals: alleen spelen, samen spelen, een taakje/opdrachtje uitvoeren, opruimen, voorlezen en eten. Tijdens het nabespreken van de beelden worden er van kinderen gegeven. Daarbij is er ruimte voor de opvoeder om te reageren op de beelden. Samen met de opvoeder wordt er gekeken naar wat er goed gaat.

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

We zijn als gezin gelukkiger geworden

"We voelen ons als ouders sterker; we hebben meer zelfvertrouwen gekregen en zijn zelfverzekerder geworden in de opvoeding van onze kinderen."

Ouders

"We zijn ons meer bewust geworden van wat ons kind moeilijk vindt en hoe we haar daarbij kunnen helpen."

Moeder van een 4-jarig meisje