Print pagina

Individuele therapie en verwerkingsgroepen voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Voor wie

Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 24 jaar die misbruikt zijn en hun (pleeg)ouders en/of netwerk.

Aanleiding

Ten gevolge van seksueel misbruik kunnen bij kinderen en jongeren emotionele en/of gedragsproblemen ontstaan.  Ouders kunnen opvoedingsproblemen ervaren, ten gevolge van de traumatisering van hun kind.

Doel

Voor jongeren; dat herinneringen aan hun traumatische ervaringen geen stressen/ of schuldgevoelens meer opleveren.De ouders krijgen handvatten om hun kind te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Zij krijgen de kans eigen gevoelens, als gevolg van het seksueel misbruik van hun kind, te verwerken.

Aanpak

Activiteiten voor kinderen (4-12 jaar)
Er zijn 15 wekelijkse bijeenkomsten, met gemiddeld zes kinderen. De Horizonmethode is het uitgangspunt. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal. Parallel aan de kindgroep is er voor de ouders (pedagogische) groepsbegeleiding volgens gestructureerde thema’s. Zowel ouders als kinderen krijgen een werkboek met oefeningen die zij in de thuissituatie kunnen uitvoeren. De hulp moet ertoe leiden dat de traumatische ervaringen van het kind of de jongere zijn verwerkt en de normale ontwikkeling kan worden vervolgd. Ouders ervaren dat opvoedingsbelemmeringen zijn opgeheven en dat problemen bij het opvoeden weer hanteerbaar zijn.

Activiteiten voor meiden en jongens (12+)
25 wekelijkse bijeenkomsten, met gemiddeld zes meiden of jongens. De groep heeft een therapeutisch karakter. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s met verschillende oefeningen en huiswerkopdrachten. Er zijn ongeveer 15 bijeenkomsten, waarbij voor de meiden/jongens belangrijke personen/ouders worden uitgenodigd die op de hoogte zijn van het seksueel misbruik. Zij kunnen ondersteuning bieden bij de verwerking. De hulpverleners geven uitleg over de inhoud van de behandeling, het seksueel misbruik en de gevolgen ervan op korte en lange termijn. De hulp moet ertoe leiden dat de traumatische ervaringen zijn verwerkt en dat ze kunnen omgaan met de problemen ten gevolge van het misbruik. De weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid zijn vergroot en het zelfbeeld is positiever.

Duur

De verwerkingsgroepen voor kinderen van 4-12 jaar duurt ongeveer een half jaar. Bij vier- en vijfjarigen dient het niveau van functioneren in overweging te worden genomen. Dit om te bepalen of het kind er qua ontwikkeling aan toe is om van de groep te profiteren.  De verwerkingsgroepen van de leeftijdscategorie 12-24 duurt ongeveer een jaar.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt afgesproken waar en wanneer de verwerkingsgroepen starten en hoe het contact tussen ouder(s), andere hulpverleners en therapeut zal verlopen. Het is mogelijk om, als kinderen en/ of ouders vragen hebben, een informatiegesprek aan te vragen bij de vakgroep seksueel misbruik. Daarnaast is een kort voor- en of na traject mogelijk indien dit noodzakelijk zou zijn. Dit gebeurt in overleg met de verwijzer en de vakgroep seksueel misbruik.

Bij beide groepen geldt dat er in vakanties geen verwerkingsgroepen zijn en er is een terugkomsessie na drie maanden.

Jonge plegers

Kinderen tot 12 jaar die een seksueel misbruik ervaring hebben en zelf andere kinderen zijn gaan misbruiken hetzij vrijwillig, gestimuleerd of gedwongen tot kunnen een behandeling krijgen bij de Vakgroep.

Contact

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail: aanmelding@elker.nl

 

Vakgroep Seksueel Misbruik

"Toen dat meisje zei dat zij zich schuldig voelde over het seksueel misbruik durfde ik het ook pas te zeggen. "

14-jarig meisje