Print pagina

Traject Schoolgaande Kind (6-14 jaar) / Dagbehandeling 6-14 jaar

Biedt naschoolse behandeling in een groep voor kinderen met gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Voor wie

Kinderen tussen van 6-14 jaar en hun ouders. Het betreft vaak
kinderen met een ontwikkelingsstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen. Of ouders die onvoldoende opvoedvaardigheden hebben of zich onzeker voelen over de opvoeding en daar hulp bij willen.

Aanleiding

Bij kinderen kunnen thuis/op school moeilijkheden ontstaan op het gebied van ontwikkeling en/of gedrag. Dit kan problemen veroorzaken waardoor het kind, ouders en vaak ook de leerkracht tijdelijk hulp en begeleiding nodig hebben.

Doel

  • Vergroten van vaardigheden van het kind passend bij zijn/haar leeftijd en/of ontwikkelingsmogelijkheden;
  •  Vergroten van inzicht bij ouders in de problematiek van hun kind en inzicht in wat hun kind in de opvoeding nodig heeft.

Achterliggende gedachte

In het traject voor het schoolgaande kind/dagbehandeling 6-14 is de samenwerking met ouders/verzorgers onlosmakelijk verbonden met de behandeling van het kind.

• Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor (de opvoeding van) hun kind;
• Gezin en school worden betrokken bij de groepsbehandeling;
• De hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste aanpak en het vergroten van ieders zelfvertrouwen.

Aanpak

Het traject voor het schoolgaande kind biedt naschoolse dagbehandeling in een groep. Er wordt gewerkt met een dagprogramma en met werkdoelen die samen met het kind en ouders worden opgesteld. Afhankelijk van de doelen kan worden ingezet:

  • groepstraining (bijv. sociale vaardigheidstraining)
  • werken met ouders/werken in het gezin
  • pedagogische coaching op school en/of BSO.

In het traject wordt samengewerkt met basisvoorzieningen zoals bijv. de school, BSO.

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

"We hebben zelf veel geleerd. We zijn veel minder snel boos en begrijpen onze zoon veel beter."

Ouders van een 9-jarige jongen

"Het was heel prettig dat er steeds goed werd afgestemd met ons als ouders en met de school. Hierdoor waren de afspraken voor onze dochter overal hetzelfde."

Ouders van een 10-jarig meisje