Print pagina

Ambulant product Psychomotorische therapie(PMT) /Sherborne

PMT/Sherborne is een (ambulant) behandelingstraject voor jonge kinderen en hun (pleeg)ouders wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en/of het gedrag.

Voor wie

De behandeling is bedoeld voor ouders en kind(eren) in de leeftijd tot en met acht jaar waarbij sprake is van relatie onzekerheden en/of hechtingsproblematiek.

Aanleiding

Ouders hebben het gevoel niet meer tot hun kind door te kunnen dringen en ervaren machteloosheid in de omgang met hun kind en in de opvoeding (bijvoorbeeld luisterproblemen, moeite met eten en slapen, onrust bij het kind, boosheid).

Doel

 • Zicht krijgen op de onderlinge relatie tussen ouders en kind.  Wat zijn positieve aspecten en waar is meer aandacht nodig in het contact?
 • Het contact tussen ouders en kind herstellen waardoor er meer rust en ruimte komt voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.

Achterliggende gedachte

Volgens PMT/Sherborne is de ontwikkeling van het jonge kind gebaseerd op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en het lichamelijk contact/omgang met anderen.
Een baby roept deze ervaringen al vroeg op bij de ouders;  de ouder(s) vormen de basis waaraan het kind zich kan ontwikkelen.

Daar waar de relatie tussen ouder en kind verstoord is geraakt kunnen deze essentiële ervaringen van lichaamsgewaarwordingen en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang komen.

Door middel van verschillende vormen van bewegingsspel van ouders met hun kinderen kan er gewerkt worden aan positieve ervaringen in het contact.

Het doel van  PMT/Sherborne is

 • Herstellen van de band tussen ouders en kinderen, zodat contact tussen ouder en kind en opvoeding weer meer vanzelf gaan.
 • Ouders krijgen de mogelijkheid om in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te ervaren, hun sensitiviteit (afstemming)  t.a.v. het kind te vergroten en de leiding over hun kinderen (weer) terug te nemen.
 • Het kind wordt in staat gesteld om positieve en plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en de ouder, ervaringen die niet van nature tot stand zijn kunnen komen of gestagneerd zijn geraakt.
 • Het kind leert vertrouwen te hebben in de ouder en in zichzelf, wat het zelfbeeld en zelfvertrouwen bevordert.

Aanpak

De behandeling pmt/Sherborne bestaat uit  een combinatie van bewegingsspel van ouders en kind samen en begeleidende gesprekken met ouders a.d.h.v. video-opnames

Het product PMT/Sherborne bestaat uit drie fasen.

Fase 1: observatietraject

 • Kennismakingsgesprek waarbij de vraag/situatie van ouders en kind uitgebreid aan bod komt en er uitleg is over de behandelmethode
 • 2 bewegingsspelsessies met ouder(s) en kind in de zaal, met daarbij filmopname
 • Filmbespreking met ouders en conclusie/doelen voor vervolg.

Fase 2:

 • 6 tot 10 bewegingsspelsessies van 45 minuten met ouder(s) en kind samen, met daarnaast oudergesprekken (adhv filmopnames van de sessies).

Fase 3:

 • 2 sessies,  afrondende fase en evaluatie

De bewegingsspelvormen die tijdens de sessies aan bod komen worden mede bepaald door ervaringen uit de observatieperiode en de inbreng van ouders en kind. De spelvormen zijn zowel gericht op de relatie als ook op het lichaamsbewustzijn van het kind.

In overleg kan PMT/Sherborne zowel op locatie als in de thuissituatie gegeven worden, al naar gelang de mogelijkheden.

Verwijzing

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over aanmelden bij Elker?
U kunt terecht bij het Team Aanmelding en Advies: 050 – 5239494 of e-mail:aanmelding@elker.nl

"Ik vond het eerst best eng om met mijn kind in een gymzaal te spelen, samen met de therapeut. En dan stond er soms ook nog een videocamera aan. Maar ik merkte dat het steeds beter ging tussen mijn dochtertje en mij. Ik heb er veel van geleerd. "

Moeder van een 3-jarige peuter