Print pagina

Hulp die thuis wordt ingezet bij een crisis.

Voor wie

Spoedhulp is voor jongeren (0-18) en ouder(s) of verzorger(s). Alle gezinsleden worden bij de hulpverlening betrokken. Tenminste één ouder is bereid aan de hulp mee te werken en binnen 24 uur een spoedhulpwerker te ontmoeten.

Aanleiding

Er is sprake van een acute crisis. De hulpvraag is altijd spoedeisend van aard.

 • van een dreigende uithuisplaatsing
 • ernstige zorgen over de ontwikkeling van de jeugdige(n) waar nog onvoldoende zicht op is.
 • Er zijn acute zorgen over veiligheid

Doel

 • Veiligheid en basisroutines (eten, slapen, naar school/werk gaan) van jeugdige(n)   en ouders zijn voldoende hersteld en er is gewerkt aan urgente korte termijn doelen (dit vindt plaats middels crisisinterventie);
 • Er is met het gezin en andere betrokkenen onderzocht wat de zorgen en de krachten van het gezin zijn.

Achterliggende gedachte

 • De veiligheid en ontwikkeling van het kind/de jongere staan voorop;
 • In ieder gezin zijn mogelijkheden tot verandering;
 • Een crisis biedt extra mogelijkheden tot verandering;
 • Snel- licht- dichtbij;
 • Spoedhulp is gericht op het versterken van de positieve krachten binnen het gezin.

Aanpak

In maximaal 28 dagen richt de medewerker Spoedhulp zich met het gezin op het creëren van rust en overzicht binnen het gezin.

De hulpverlening is gericht op het bieden van praktische, pedagogische behandeling, zodat het gezin na de inzet van Spoedhulp zelfstandig of met hulp het verder kan. Ook wordt geprobeerd om de ouders weer in hun kracht te zetten. De hulp is intensief, 5-15 uur per week. Huisbezoeken zijn in aansluiting op de agenda/situatie van het gezin. Spoedhulp is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Er worden bij Spoedhulp altijd een aantal fases doorlopen:

 • Startfase(1-5 dagen): aanmelding, kennismaking, veiligheid in kaart brengen, urgente doelen opstellen;
 • Werkfase(1-21 dagen): herstel van veiligheid en routines binnen het gezin, werken aan urgente doelen, analyse van “wat is er precies aan de hand” en “wat is er op de lange termijn nodig”, uitvoering van een zorgoverleg met gezin en alle betrokkenen. Indien er voor de jeugdige(n) (tijdelijk) een andere plek nodig is, wordt samen met het gezin en andere betrokkenen gekeken waar dit het beste kan.
 •  Advies en afrondingsfase: Overleg met de aanmelder over voortgang en advies, afronding van urgente doelen. Soms is er extra hulp nodig, hier wordt dan naar gezocht. Dit kan bijvoorbeeld tijdelijk verblijf van een van de gezinsleden buitenshuis zijn. Oplossingen zullen zoveel mogelijk binnen het informele netwerk worden gezocht.

Duur en contact

Spoedhulp start altijd binnen 24 na aanmelding en duurt maximaal 28 dagen. Wilt u een crisis aanmelden, bel dan met Spoed voor jeugd Groningen: 050 - 5239851

Feit: In 2015 werd de Ambulante Spoedhulp van Elker ruim 400 keer ingeschakeld.

"Door snelle inzet Spoedzorg vanuit CJG Beijum heeft het gezin de crisis kunnen bezweren en zijn zij nu in staat om de veiligheid in huis te waarborgen."

Professional